preload 01

Mediebyråbarometern april 2009

2009-05-17

Nedgången för medieinvesteringarna fortsätter under april

Annonsvolymerna för medlemmarna i Sveriges Mediebyråer fortsätter att gå ned under april. Totalt handlar det om en nedgång på 24 procent i april 2009 jämfört med samma månad 2008. I absoluta tal handlar det om en nedgång på cirka 800 miljoner kronor ackumulerat för 2009
och 300 miljoner kronor i april.

Tidigare i år har Sveriges Mediebyråer meddelat att nedgången successivt bromsat in från en minskning på 24 procent i januari till minus 16 procent i mars. Nu ökar nedgången återigen och nedgången för 2009 ligger hittills på 20 procent. Förra året, 2008, kännetecknades av höga investeringar. Men om jämförelsen görs med året dessförinnan, det vill säga 2007, är nedgången 12 procent sett till årets fyra första månader.

− Vi har tidigare trott att de månaderna som traditionellt är högsäsong för mediebranschen skulle stå emot nedgången bättre, men vi kan nu konstatera att den här konjunkturen inte har nått botten för mediebranschen ännu, kommenterar Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

Den mindre mediekategorin Bio är det enda medieslaget som står emot konjunkturen och som visar en tillväxt i april på 9 procent, vilket ger en uppgång på 28 procent under 2009, men då från relativt låga nivåer. Totalt handlar det om en uppgång på 5 miljoner kronor för 2009. Investeringarna i TV går ned med 28 procent under april vilket innebär drygt 100 miljoner lägre intäkter under april jämfört med samma månad föregående år.

Internet går ned 18 procent i april och även sett till årets fyra första månader. Detta innebär att cirka 100 miljoner kronor mindre har förmedlats genom Sveriges Mediebyråer under de fyra första månaderna 2009. När det gäller internet så visas det däremot en uppgång jämfört med 2007 med ett par procentenheter.

För dagspress, som tidigare drabbats av de största nedgångarna, är nedgången totalt sett 23 procent för både april och för de första fyra månaderna 2009. Kvällspress är fortfarande hårdast drabbat med en nedgång på 37 procent för 2009 och 29 procent för april. För populärpress är nedgången också kraftig, minus 38 procent i april och minus 29 procent för 2009.

− Med så betydande nedgångar för dagspress är det troligt att vi under året kommer att fortsätta se olika besparingsåtgärder såsom mindre upplagor, färre utgivningar samt merförsäljning i form av DVD, reseguider, kokböcker och liknande. 2009 kommer att bli ett stålbad för många medier och i synnerhet för populärpress där konkurrensen är stenhård. När annonsintäkterna minskar med så betydande summor finns det förmodligen inte utrymme för lika många titlar inom samma genre, avslutar Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i april :
Bio 9 procent

Mediekategorier som minskar i april:
Populärpress               -38 procent
Fackpress                    -32 procent
Kvällspress                  -29 procent
TV                                -28 procent
DR/Annonsblad            -24 procent
Dagspress storstad     -23 procent
Radio                           -22 procent
Dagspress landsort     -19 procent
Internet                       -18 procent
Utomhusreklam             -9 procent

Kommande publiceringsdatum:
Mediebyråbarometern för april 2009 har tidigarelagts på grund av långhelg från 19 maj till 14 maj. Resultatet för maj 2009 publiceras klockan 9.00 den 16 juni .
För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Per Rosvall, VD, Sveriges Mediebyråer, tel. 08-662 15 23, 070-266 15 23
Martin Hugosson, analytiker, MD OMD, tel. 0704-10 59 13

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format