preload 01

Mediebyråbarometern april 2010

2010-05-17

Fortsatt uppgång för medieinvesteringarna i april

April visar en stabil ökning av medieinvesteringarna och som helhet slutade månaden på plus 12 procent. Ackumulerat för årets första fyra månader ligger ökningen på 7 procent jämfört med samma period föregående år. Totalt investerades under april cirka 1,1 miljard kronor genom Sveriges Mediebyråers medlemmar.

Utvecklingen har varit särskilt positiv för TV som ökat 32 procent jämfört med samma månad föregående år. Positiv utveckling visar även kvällspress och radio där båda kategorierna ökar med 27 procent i april. Starkast resultat i år visar kategorierna sökordsmarknadsföring, internet och kvällspress med ackumulerade ökningar på över 20 procent för hela perioden januari-april 2010.

− Återhämtningen är fortsatt stabil. När vi kommit så här långt in på året är det också tydligt att det är ”riktiga” medieinvesteringar som kommer från ökad försäljning och inte sparpengar från att annonsörerna drog i handbromsen under 2009, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Internet, sök och landsortspress ökade redan under mars och fortsätter att öka i april, där sökordsmarknadsföring med en uppgång på 24 procent visar mycket starka siffror. Sämre har det gått för DR/Annonsblad, övrigt, populärpress och storstadspress som fortsätter att minska också i april.

− Den starka återhämtningen för TV är anmärkningsvärd eftersom den är betydligt starkare än i de övriga nordiska länderna, där TV fortfarande ligger i linje med nivån under 2009. Vi ser också att detta ytterligare förstärks i maj, då många kanaler inte bara är utsålda utan till och med översålda, säger Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

Av de mediekategorier som förlorade investeringar i mars vänder bio och radio nu upp igen i april. De mediekategorier som låg på plus i mars men nu går tillbaka är utomhusreklam och fackpress. Störst förändring har skett i den mindre kategorin bio som ökat 76 procent i april men där små skillnader ger stort utslag i statistiken enskilda månader.

− Den hårda utförsäljningsgraden på TV och den kommande valrörelsen talar dock för att utomhus kommer att gå bra under resten av året, avslutar Håkan Gustafsson.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Mediekategorier som ökar i april 2010:
Bio                        76 procent
TV                         32 procent
Kvällspress            27 procent
Radio                     27 procent
Sök                        24 procent
Internet                 8 procent
Landsortspress     4 procent
Mediekategorier som minskar i april 2010:
Övrigt                            -42 procent
DR/Annonsblad             -30 procent
Populärpress                  -7 procent
Utomhus/Trafikreklam     -4 procent
Fackpress                      -1 procent
Storstadspress             -1 procent

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern för maj 2010 publiceras den 22 juni. Under juli görs ett uppehåll och den 17 augusti publiceras siffrorna för juni, juli samt första halvåret 2010.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format