preload 01

Mediebyråbarometern april 2015

2015-05-12

Stark månad för bio och internet

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade marginellt under april, ner 1,4 procent, jämfört med samma period föregående år. Månadens vinnare blev mediekategorierna bio, internet och utomhus/trafikreklam. Totalt förmedlades under april över 1,2 miljarder kronor. 

Mediekategorin bio ökade mest under april och uppvisar en positiv tillväxt om 87,9 procent. Från januari till april i år har kategorin bio ökat med 17 procent. Internet ökade kraftigt med 28,6 procent och sett till årets första fyra månader är investeringarna i internet 21 procent högre än i de samlade printkategorierna. Även utomhus/trafikreklam gjorde en bra månad och uppvisar en positiv tillväxt om 16,4 procent. För fjärde månaden i rad ökar kategorin.

– Medieinvesteringarna minskade något i april, men ackumulerat för 2015 är medieinvesteringarna i princip oförändrade. Annonsmarknaden anses fortfarande stark och så länge börsen är stark, räntorna låga och BNP ökar finns ingen anledning att tro att annonsmarknaden skulle försvagas. Förflyttningen av pengar till digitala medier fortsätter och det finns inget som pekar på att strukturomvandlingen från tryckta till digitala medier håller på att mattas av, snarare tvärtom. Detta är en spännande utveckling och vi kommer därför att inleda StockholmMediaWeek 2015 med en analys av medieinvesteringarnas utveckling de senaste tio åren, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

För printkategorierna fortsätter nedgången. Den samlade nedgången i april för mediekategorierna inom print är 13,7 procent, motsvarande 39 miljoner kronor. Under årets första fyra månader har medieköpen minskat med 151 miljoner kronor inom print. Även mediekategorierna sök och radio minskade under april, 9,5 procent respektive 8,3 procent.

För åttonde månaden i rad tappar mediekategorin TV intäkter, i april med 12 procent. Samtidigt har mediebyråernas köp av TRP bara minskat med cirka 6 procent, enligt MMS.

– TV:s siffror i april indikerar både lägre efterfrågan och lägre genomsnittspriser. Men eftersom försäljningsdirektörerna på TV-kanalerna talar om hög efterfrågan och framgångsrika förhandlingar kanske det finns en annan förklaring till nedgången. Men jag kan inte se den just nu, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under sommaren den 9/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF