preload 01

Mediebyråbarometern december 2009

2010-01-17

Sökordsmarknadsföring ökar mest

Trots att december visade en fortsatt nedgång och ett sämre resultat jämfört med 2008 finns det tecken på att marknaden börjar återhämta sig. Mediekategorier som sökordsmarknadsföring och landsortspress ökade med 31 respektive 14 procent under december. År 2009 som helhet slutade på en nedgång på drygt 17 procent, vilket är en återhämtning från bottennoteringen på drygt 20 procent tidigare under året.

− Den överlägsna vinnaren 2009 är sökordsmarknadsföring som har ökat med 35 procent jämfört med 2008. Radio har också ökat betydligt jämfört med marknaden i övrigt, samtidigt som kategorin även har tappat investeringar jämfört med 2008. I övrigt ser vi tyvärr stora nedgångar i investeringarna för samliga medieslag, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

De största förlorarna 2009 är fackpress, populärpress och kvällspress som har tappat drygt 30 procent i snitt. Även storstadspress har gått dåligt och där har investeringarna minskat med 22 procent. Landsortspress har klarat sig bättre och har som kategori räknat gått något bättre än marknadssnittet.

− Här ser vi tydligt att storstadstidningarna har haft det tuffare än sina lokala kollegor. Förklaringen är att lokala återförsäljare inte är lika konjunkturkänsliga som de stora varumärkesannonsörerna, och i de fall de är det låter de inte det gå ut över sin annonsbudget i lika hög grad, säger Håkan Gustafsson, vd Carat Norden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 0707-50 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070-251 22 00

Mediekategorier som ökar i december:
Övrigt                                               42 procent
Sök                                                   31 procent
Landsortspress                                14 procent
Storstadspress                                   3 procent
Radio                                                  3 procent

Mediekategorier som minskar i december:
Bio                                                    -33 procent
TV                                                     -24 procent
Utomhus/Trafikreklam                      -20 procent
DR/Annonsblad                                -10 procent
Fackpress                                        -15 procent
Internet                                           -11 procent
Populärpress                                     -9 procent
Kvällspress                                        -1 procent

Mediekategorier som ökat under 2009:
Sök                                                   35 procent
Övrigt                                                 5 procent

Mediekategorier som minskat under 2009:
Fackpress                                       -36 procent
Populärpress                                  -30 procent
Kvällspress                                     -30 procent
Storstadspress                               -22 procent
DR/Annonsblad                              -21 procent
Landsortspress                              -14 procent
TV                                                   -14 procent
Utomhus/Trafikreklam                    -13 procent
Bio                                                  -12 procent
Internet                                          -12 procent
Radio                                                -7 procent

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern för januari 2010 publiceras 16 februari 2010.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format