preload 01

Mediebyråbarometern februari 2007

2007-03-18

Fortsatt stark tillväxt för Internet

Fortsatt positiv tillväxt för Internet nästan 50 procents ökning för årets första två månader och inga signaler på avmattning. Totalmarknaden är också fortsatt positiv.

Internet ökade i februari med 52 procent jämfört med 2006 enligt Sveriges Mediebyråers Mediebarometer för februari.
– Konsumenterna spenderar ännu mer av sin tid på nätet än tidigare och självklart lägger annonsörer och de större mediehusen större andelar av sina investeringar på detta område och drar nytta av Internets starka frammarsch. Vi ser positivt på alla offensiva satsningar som görs på det digitala området, säger Per Rosvall VD på Sveriges Mediebyråer.

TV återhämtar sig något i februari och hamnar i linje med 2006 års investeringar.
– Investeringarna är dock under kanalernas egna estimat, men som Mediebarometern tidigare har påvisat varierar TV-marknaden kraftigt från en månad till en annan och det är därför svårt att dra några större slutsatser utifrån detta, fortsätter Per Rosavall.

Kvällspressen fortsätter att tappa under februari, nära 30 procent eller drygt 15 miljoner kronor mindre jämfört med februari 2006. För Sveriges Mediebyråers medlemmar ökade bio däremot med 33 procent i februari jämfört med samma period föregående år.

Mediebarometern

Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder.
För mer information, vänligen kontakta:
Per Rosvall, vd, Sveriges Mediebyråer på 070-266 15 23

Sveriges Mediebyråer
Kommendörsgatan 16
114 48 Stockholm
Tel: +46 8 662 15 23