preload 01

Mediebyråbarometern februari 2013

2013-03-11

Medieinvesteringarna fortsätter minska

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, fortsatte att backa även i februari månad. Jämfört med samma månad föregående år minskade de totala investeringarna med 15 procent. Hittills i år har de totala investeringarna minskat med drygt 13 procent. Nedgången drevs även under februari av minskade investeringar på bred front och endast mediekategorin internet visade tillväxt för februari månad och fortsätter således att öka sin andel av de totala investeringarna. Totalt förmedlades under februari månad nästan 891 miljoner kronor.

Medieinvesteringar i printkategorierna fortsätter att minska även denna månad och samtliga tryckta medier backar tvåsiffrigt. Tryckta mediers del av de totala investeringarna fortsätter därför att minska medan mediekategorin internet fortsätter att öka sin. Under februari månad i år stod internet för 17 procent av de totala investeringarna, att jämföra med 13 procent samma månad föregående år. I absoluta tal är tappet störst för mediekategorin TV som återigen backar med 19 procent i februari.

– TV backar igen och nu har 170 miljoner försvunnit från kategorin under de två inledande månaderna på året. TV står sig dock fortsatt starkt som media och även utan ett OS är konsumtionen fortsatt hög. Samtidigt fortsätter SVT sitt segertåg och vinner tittare i kommersiellt attraktiva målgrupper. De kommersiella kanalerna får en tuff start på året och har mycket kvar att bevisa för att återfå förtroende från annonsörerna. Trenden vi såg under förra året med stora fluktuationer per månad kommer med all sannolikhet att fortsätta under 2013, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Medieinvesteringarna i DR/annonsblad krympte med 16 procent i februari och har hittills i år backat med drygt 14 procent. Utomhus backar något mindre än de totala investeringarna i februari och tar andelar vilket även gäller för radio som ackumulerat hittills i år ligger oförändrat jämfört med föregående år efter en stark januari.

– Internet och sök är de enda medierna som ackumulerat under året har vuxit och 2013 går mot att bli ett rekordår för digitala medier. Bio startade året väldigt lovande men backar kraftigt i februari, men med en starkare uppställning av titlar i mars är förväntningarna att det vänder. Den vikande annonsmarknaden för printmedierna forsätter och efterfrågan rasar vilket även accelereras av att inledningen av året varit svag totalt sett. Landsort och storstadspress tar den största smällen och har bara på de två första månaderna tillsammans tappat drygt 90 miljoner jämfört samma period föregående år. Det återstår även att se om dagspresskategorin har förmågan att jobba sig upp från den långa svackan, säger Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, Mediechef VivaKi Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 9/4, 14/5 och 11/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i februari 2013:
Internet: 11 procent

Mediekategorier som minskat i februari 2013:
Övrigt: -5 procent
Sök: -7 procent
Radio: -7 procent
Utomhus/trafikreklam: -11 procent
Fackpress: -16 procent
DR/Annonsblad: -16 procent
Kvällspress: -17 procent
TV: -19 procent
Landsortspress: -20 procent
Storstadspress: -25 procent
Populärpress: -26 procent
Bio: -39 procent

Ladda ner mediebyråbarometern för februari 2013 som pdf