preload 01

Mediebyråbarometern februari 2016

2016-03-08

Medieinvesteringarna uppåt – raketmånad för radio

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 14,4 procent under februari, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till stor del tillskrivas icke periodiserad data då februari 2016 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2015. Månadens stora vinnare är mediekategorin radio. Totalt förmedlades under februari nästan 1,1 miljarder kronor. 

Den mediekategori som ökat mest under februari, utan hänsyn till den extra faktureringsdagen, är radio. Kategorin uppvisar en positiv tillväxt om 74,8 procent, vilket innebär att radio gör sin starkaste februarimånad någonsin. Även mediekategorierna utomhus/trafikreklam, internet, TV, sök och dagspress landsort ökar under februari 2016.

– Helt klart en stark februarimånad som ger hopp om ett bra första halvår för medieinvesteringarna. Vi ser att annonsörerna intensifierar sina insatser för att nå ut och nå in hos konsumenterna. Tydligt också att annonsörerna använder sig av breda kanalval i avancerade mediemixar där allt ifrån print till socialt finns representerat, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som minskat mest under februari är DR/Annonsblad och populärpress, 31,8 procent respektive 14,1 procent. Bland de tryckta medierna finns ingen periodiseringseffekt eftersom de faktureras på daglig basis. Trots detta minskar samtliga printkategorier, förutom dagspress landsort, i volym under februari – dock inte på samma nivåer som under tidigare månader.

– Den kan vara för tidigt att tala om ett trendbrott, men vi har nu i två månader sett att ökningstakten för digitalt avtar, samtidigt som nedgången av analoga medier minskar. Det finns nu indikatorer på att den strukturella förskjutningen mot digitala medier har gått in i en ny, lugnare fas, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren: 12/4 och 10/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i februari 2016:

Radio74,8 procent
Utomhus/trafikreklam25,1 procent
Internet22,9 procent
TV18,8 procent
Sök2,6 procent
Dagspress landsort2,3 procent
Övrigt84,1 procent

 

Mediekategorier som minskat i februari 2016:

DR/Annonsblad-31,8procent
Populärpress-14,1 procent
Fackpress-12,9 procent
Dagspress kväll-10,3 procent
Dagspress storstad-7,5 procent
Dagspress storstad-17,2 procent
Bio-3,9 procent

 

 

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF