preload 01

Mediebyråbarometern helåret 2010

2011-01-17

Helåret 2010 blev 18,4 procent bättre än 2009

Medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i december 16,9 procent högre än samma månad förra året. Helåret 2010 slutade på en ökning om 18,4 procent jämfört med 2009. Totalt förmedlades under december 0,9 miljarder kronor och på helåret 12,1 miljarder (10,2 miljarder 2009). De mediekategorier som utvecklats bättre än marknadens genomsnitt är sökmarknadsföring, internet, bio, kvällspress, TV, landsortspress samt utomhus.

Under 2010 är det främst mediekategorierna internet som står för den största ökningen om 27,6 procent (-12 procent) och sökmarknadsföring som ökat med 29,5 procent (35 procent). Kvällspress har under året haft en stark utveckling om 25,6 procent (-30 procent) trots en relativt svag månad i december om 5,7 procent. Bio har även utvecklats starkt under hösten med en ökning för helåret om 26,6 procent (-12 procent), dock med relativt små volymer.

Mediebyrå
Barometern

Dec 2010

− December månad innebar inga direkta överraskningar utan befäste bara trenden vi sett under hösten. På TV-marknaden har det i princip varit utsålt sedan i maj. Trots den situationen har kategorin TV en ökning om 23,5 procent, vilket hade kunnat vara än större om det funnits mer utrymme att sälja, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Både populärpress och fackpress utvecklades inte lika bra under 2010 och slutade på 11,7 (-30 procent) respektive 8,5 procent (-36 procent) bättre än 2009 och radio ökade med 5,1 procent (-7 procent) mot 2009. Den kategori som minskat under året är direktmarknadsföring med -5,5 procent (-21 procent).

− För radioutvecklingen ska man ha i minnet att den kategorin hade ett starkt år under lågkonjunkturen 2009, vilket naturligtvis gör att den procentuella ökningen i år blir lägre än marknadsgenomsnittet. Vi ser dock helt klart att den kommersiella radion tappar andelar både till web-radio och till andra streamade musiktjänster som t ex Spotify, kommenterar Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, vd Carat Norden, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under våren publiceras Mediebyråbarometern 15/2, 15/3, 19/4, 17/5 samt 21/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.
Siffror inom parentes avser helåret 2009

Mediekategorier som ökar i december 2010:
Bio                                            65 procent
Internet                                    52 procent
Fackpress                                 24 procent
TV                                             23 procent
Landsortspress                        19 procent
Sök                                           16 procent
Populärpress                            12 procent
Storstadspress                         6 procent
Kvällspress                                6 procent
Utomhus/Trafikreklam                6 procent
Radio                                         5 procent
DR/Annonsblad                         2 procent

Mediekategorier som minskat i december 2010:
Övrigt                                               -25 procent
Mediekategorier som ökat under 2010:
Sök                                            30 procent
Internet                                     28 procent
Bio                                             27 procent
Kvällspress                                26 procent
TV                                              24 procent
Landsortspress                         21 procent Utomhus/Trafikreklam                19 procent
Storstadspress                          13 procent
Populärpress                             12 procent
Fackpress                                  9 procent
Radio                                         5 procent

Mediekategorier som minskat under 2010:
DR/Annonsblad                        -6 procent
Övrigt                                     -33 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel