preload 01

Mediebyråbarometern januari 2007

2007-02-18

Internet förbi landsortspressen

2006 års överhettade avslutning med 18 procents ökning av investeringarna i media följdes av en avkyld januarimånad. Ökningstakten i januari landar på två procent.

Internet är lika stort som Landsortspress trots att landsortspress har haft en mycket bra januari. Investeringarna i Internet fortsätter växa utan tecken på avmattning, upp 24 procent i januari.

– Det är på Internet konsumenterna spenderar mer och mer av sin tid och det är naturligt att annonsörerna flyttar större andelar av sina investeringar dit. Vi ser positivt på alla offensiva satsningar som görs på det digitala området från olika mediehus. Även Landsortspressen ökar sina satsningar på Internetbaserade tjänster, säger Per Rosvall VD på Sveriges Mediebyråer.
TV inleder året svagare än 2006, ner 8 procent, vilket motsvarar en minskad investeringsnivå på 25 miljoner kronor. Det senaste året har TV-marknaden varierat kraftigt månad för månad. För Sveriges
Mediebyråers medlemmar ökade bio däremot med 38 procent i januari jämfört med samma period föregående år.

Dagspressen i storstad har minskat något, två procent, medan landsortspressen har ökat 25 procent.
Direktreklam och annonsblad minskade också med 46 procent respektive 36 procent.

– Landsortspressens starka januari ser vi som ett utslag av att tidningarna har hittat konkurrenskraftiga lösningar för annonsörer som tidigare använt direktreklam som kanal för reorna i januari, fortsätter Per Rosvall.


Mediebarometern

Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna
använder.
För mer information, vänligen kontakta:
Per Rosvall, vd, Sveriges Mediebyråer på 070-266 15 23