preload 01

Mediebyråbarometern Juni 2008

2008-07-18

Juni – glödhet månad för Sveriges Mediebyråer!

Juni – glödhet månad för Sveriges Mediebyråer!
Mediebyråernas omsättning ökar med 33 procent under juni 2008 jämfört med samma månad föregående år. TV ökar med 65 procent i juni och 10 procent totalt under 2008 jämfört med 2007. Det ses som en effekt av en förlängd säsong och av det stora sportevenemanget Fotbolls-EM.

Radio har efter en stark månad i juni, med en ökning på 17 procent, vuxit med 5 procent under 2008. Internet har ökat 22 procent under 2008, men i juni är ökningen 48 procent.

– Våra medlemmarna ser ingen avmattning för internet, snarare tvärtom. Investeringarna i juni är ett bra exempel på det, kommenterar Per Rosvall.

Dagspress landsort ökar med 18 procent hittills under 2008 medan dagspress storstad backar med 7 procent i juni och 2 procent hittills 2008. Kvällspress ökar med 23 procent under juni men backar 1 procent hittills 2008. Utomhusreklam har vänt den negativa trenden som inledde året och genom en ökning på 55 procent i juni, så visar medieslaget nu en tillväxt på 8 procent.

– Positivt är också att våra medlemmar har prickat in den starkaste biosommaren under 2000-talet, vilket en ökning på 159 procent jämfört med juni 2007 är ett konkret bevis på, avslutar Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i juni:
Bio 159%
TV 65%
Utomhus 55%
Internet 48%
Kvällspress 23%
Dagspress landsort 18 %
Radio 17%
Veckopress 3%

Mediekategorier som minskar i juni:
Fackpress -14%
Dagspress storstad -7%

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.