preload 01

Mediebyråbarometern juni-juli 2011

2011-08-13

Annonsörerna fortsätter öka sina investeringar

Enligt Sveriges Mediebyråers medlemmar har ökningen av medieinvesteringarna mattats av något under sommaren, men sett på de första sju månaderna fortsätter investeringarna att öka. Avmattningen syns för juni månad med en utveckling om -1,2 procent jämfört med samma månad 2010, medan juli månad hade en ökning om 11,9 procent. Totalt förmedlades 1,4 miljarder kronor under sommarmånaderna juni och jul. De ackumulerade investeringarna för perioden januari-juli 2011 var totalt 12,4 procent högre än 2010.

− Trots att juni månad visade på en svag utveckling är det glädjande att se att uppgången för hela mediebranschen ökat med 12,4 procent under årets första sju månader, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

De kategorier som ökat mest under sommarmånaderna juni och juli är bio och utomhus. Bio hade en ökning om 26,4 procent för juni månad och 41,6 procent för juli, men sett på perioden januari-juli har bio dock haft en lägre ökning (4,7 procent) jämfört med totalmarknadens utveckling under samma period. Utomhusreklamen har med en ökning om 18 procent (januari-juli) ökat klart bättre än marknaden.

− Ökningen för mediekategorin utomhus beror på flera saker. Utomhusmediet har haft en intressant utveckling under de senaste åren med fler och bättre objekt samt fler digitala möjligheter utomhus. En annan anledning är att flertalet kunder som inte fått sitt planerade medieutrymme i TV, istället valt att investera i utomhusmediet. Dessutom påverkar den genomförda prisökningen resultatet för kategorin, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

Övriga kategorier som har utvecklats positivt under sommarmånaderna är TV som per sista juli haft en ackumulerad tillväxt om 13,9 procent jämfört med samma period förra året. För mediekategorin radio är sommaren traditionellt sett en stark period. Radio har under perioden januari-juli ökat med 19,3 procent jämfört med samma period förra året.

− Värt att notera är att den del av direktreklamen som går genom mediebyråerna fortsätter att öka kraftigt. Totalt har direktreklamen under perioden januari-juli ökat med 50 procent vilket är en anmärkningsvärd ökning. Vi ser tydligt hur aktörerna inom direktreklam mer aktivt samarbetar med mediebyråerna samt att vi blir mer involverade även i den delen av kundernas mediemix, säger Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under hösten publiceras Mediebyråbarometern 20/9, 18/10, 15/11 & 13/12

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i juni 2011:
DR/Annonsblad                  90 procent
Radio                                 44 procent
Övrigt                                35 procent
Bio                                     26 procent
Utomhus/Trafikreklam        16 procent
Sök                                      3 procent
Landsortspress                   1 procent

Mediekategorier som ökar i juli 2011:
Bio                                      42 procent
DR/Annonsblad                   41 procent
Utomhus/Trafikreklam         25 procent
Landsortspress                  22 procent
Sök                                     18 procent
Internet                              17 procent
TV                                       15 procent

Mediekategorier som minskat i juni 2011:
Fackpress                         -2 procent
Kvällspress                      -3 procent
Populärpress                   -7 procent
Internet                           -7 procent
TV                                    -8 procent
Storstadspress              -13 procent

Övrigt                               5 procent
Storstadspress                3 procent

Mediekategorier som minskat i juli 2011:
Populärpress                    -4 procent
Radio                                -6 procent
Kvällspress                       -9 procent
Fackpress                       -10 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format