preload 01

Mediebyråbarometern juni/juli 2017

2017-08-08

Fortsatt tillväxt för medieinvesteringarna – högtryck för radio

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade under sommarmånaderna juni och juli med totalt 2,4 procent, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan delvis tillskrivas icke periodiserad data då juli 2017 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2016. De mediekategorier som uppvisade en positiv tillväxt under sommarmånaderna var radio, utomhus/trafikreklam, TV, DR/Annonsblad, internet, dagspress landsort och bio. Totalt förmedlades under juni och juli närmare 1,6 miljarder kronor.

Mediekategorin radio blev sommarens stora vinnare och ökade med 21,8 procent under juni och juli, jämfört med samma period föregående år. Ackumulerat ligger nu kategorin på en positiv tillväxt om 24,7 procent hittills i år. De största mediekategorierna, Tv och internet, ökade också under sommarmånaderna. TV med 10,8 procent och internet med 6,3 procent.

– Medieinvesteringarna ökade under sommarmånaderna med 2,4 procent, och juli 2017 är den högst uppmätta julimånaden hittills i Mediebyråbarometerns historia. Dock hade årets sommarperiod en extra faktureringsdag, vilket medför periodiseringseffekter. I analysen bör vi även ha i åtanke att stora sportevenemang drev medieinvesteringarna under sommaren 2016, såsom fotbolls-EM och OS. Sett ur ett längre perspektiv kan vi se att mediebranschen mår bra och ackumulerat hittills i år har medieinvesteringarna ökat med 4,1 procent och kommer sannolikt att bibehålla ökningstakten under hela 2017, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorierna dagspress kväll, sök, populärpress, fackpress och dagspress storstad uppvisade negativ tillväxt under juni och juli. Den mediekategori som hittills i år har tappat mest är dagspress storstad, motsvarande en negativ tillväxt om 21,5 procent.

– Dagspress landsort håller emot den generella nedgången inom print, och ligger på samma intäkt som sommaren 2016. De övriga printkategorierna tappar dock kraftigt på bred front. Nedgången under sommarmånaderna juni och juli ligger på 18,9 procent för dagspress kväll, dagspress storstad, fackpress och populärpress. Nedgången sker även från redan historiskt låga sommarnivåer från 2016, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum 2017: 12/9, 10/10, 7/11, 12/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF