preload 01

Mediebyråbarometern mars 2007

2007-04-18

Första kvartalet innebar oväntade svängningar

Trots att vi upplever en fortsatt stark tillväxt under första kvartalet 2007 så är det långt ifrån alla medieslag som uppvisar detta i Sveriges Mediebyråers Mediebarometer.
Ökningstakten totalt under första kvartalet landar på plus 8 procent. Motsvarande siffra för mars slutar på plus 11 procent.

Radio, kvälls-, och fackpress står i stort sett still jämfört med 2006. TV ligger långt efter det genomsnittet och får istället nöja sig med mer måttliga 2 procent i ökning. TV har dock haft en kraftigare ökning under mars än årets första två månader. Detta är i sig märkligt då vi 2006 hade OS (SVT) som borde ha påverkat investeringarna negativt för de
kommersiella kanalerna under förra året.

Internets tillväxt är minst sagt dramatisk, och vi kan se en nära nog dubblad volym jämfört med mars 2006. Om den här tillväxten håller i sig kommer morgonpressen (storstad)
se sig slagna i volym under början av 2008. Utvecklingen av plattformsoberoende försäljning hos de stora mediehusen är därför bara naturligt säger Per Rosvall VD på Sveriges Mediebyråer som ligger bakom Nya Mediebarometern.

”Vi ser inte några tecken på avmattning av tillväxten för begreppet internet då det är ett betydligt vidare begrepp än traditionella banners. Det traditionella internetkan idag
ses som ett nära nog moget media och det är inte heller här vi kommer se den stora tillväxten”säger Per Rosvall.

För bios del finns det ett antal olika förklaringar till den enorma tillväxten.
Periodiseringseffekten som påverkar siffrorna är en förklaring, en annan är att under 2006 hade Mediebyråerna en ovanligt låg andel bio men nu ser vi ut att vara tillbaka på ca 85 procent av bio totalt. Då biobesöken har minskat med ca 15 procent motverkas alla tendenser till prishöjningar.
IRM:s estimat för bio under 2007 ligger på plus 20 procent och förutsatt att mediebyråerna återtagit sin andel av förmedlad volym så stämmer detta estimat.

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar
som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via
de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna
hanterar i stort sett alla Sveriges stora annonsörer. From oktober månad har fler mediebyråer
tillkommit i rapporteringen, som nu täcker större delen av mediebyråmarknaden.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg

Frågor, kontakta:
Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer
08 662 15 23
070 266 15 23