preload 01

Mediebyråbarometern mars 2011

2011-04-13

Stark återhämtning för kommersiell radio

Enligt medieinvesteringarna via Sveriges Mediebyråers medlemmar har ökningen på reklammarknaden stannat av något under mars månad. Det första kvartalets starka månader jämnas därmed ut och det ackumulerade resultatet för första kvartalet ger en ökning om 17,9 procent jämfört med samma period förra året. Detta är en konsekvens av periodiseringseffekterna för årets första månader. För mars månad var ökningen 4,4 procent jämfört med samma period förra året. Totalt förmedlades 1,2 miljarder kronor i mars.

De kategorier som ökat mest under mars månad jämfört med samma period förra året är bio (118,4 procent) och fackpress (36,6 procent), samtidigt visar TV en mer negativ utveckling (-7,9 procent). Den negativa utvecklingen för TV denna specifika månad ska jämföras med att den kategorin har ökat med 22,3 procent under första kvartalet vilket är över marknaden som helhet.

− För den negativa utvecklingen för mediekategorin TV är det viktigt att inte enbart se på en specifik månad utan snarare att se på hur utvecklingen gått under det hela första kvartalet, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorin radio är den kategori som utvecklats starkast jämfört med samma perioder förra året. För mars månad var ökningen 21,4 procent och för kvartalet 36,6 procent.

− Ökningen för radio är anmärkningsvärd. Första halvåret förra året var det en stark period för den kategorin, vilket gör att den nuvarande ökningen är från en redan hög nivå. Dessutom har konkurrensen från podradio, webradio och andra streamade tjänster inte minskat, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media

DR/Annonsblad har under mars månad haft en ökning om 27,1 procent jämfört med samma period förra året. Detta är en kategori som minskat under de senaste två åren, vilket avspeglar sig i att kategorin återhämtat sig med 33,5 procent under årets första kvartal.

− I mitten av andra kvartalet 2010 började marknaden att stiga, det gör att rent procentuellt kan vi från och med nu förvänta oss att ökningstakten jämfört med förra året kommer att avta, kommenterar Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Under våren publiceras Mediebyråbarometern 17/5 samt 21/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i mars 2011:
Bio                               118 procent
Fackpress                    37 procent
Övrigt                          34 procent
Sök                              27 procent
DR/Annonsblad            27 procent
Radio                           21 procent
Populärpress               16 procent
Kvällspress                  15 procent
Landsortspress           12 procent
Internet                        9 procent
Storstadspress             7 procent
Utomhus/Trafikreklam   0 procent

Mediekategorier som minskat i mars 2011:
TV                                -7 procent


Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format