preload 01

Mediebyråbarometern november 2010

2010-12-17

Fortsatt stark utveckling för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg i november 18 procent högre än samma månad förra året. De kategorier som ökat mest är bio, utomhus samt TV. Helårets ackumulerade investeringar, för perioden januari till och med november, ligger 18 procent högre än samma period 2009. Totalt förmedlades under november 1,4 miljarder kronor.

Under november månad är det mediekategorierna bio, utomhus, TV samt landsortspress som samtliga utvecklats bättre än den totala marknaden. Bio har ökat 36 procent under november månad jämfört med samma period förra året. Mediekategorierna utomhus har ökat med 27 procent, TV med 25 procent samt landsortspress med 21 procent jämfört med november månad 2009.

− Att mediekategorin TV har högre siffror än normalt denna månad kan bero på att det var fem måndagar i november vilket främst påverkar TV som kategori, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Radio är den mediekategori som under november månad 2010 tappat en hel del (-15 procent) jämfört med samma period 2009, då kategorin radio i gengäld hade en mycket stark månad.

− Vi ser att den negativa trenden för mediekategorin radio fortsätter. Dessutom har både kvällspress och internet en relativt blygsam utveckling under november och gick sämre än marknaden, båda går dock fortfarande bättre än marknaden på helåret och är tillsammans med tv och sök de kategorier som utvecklats bäst på helåret, kommenterar Håkan Gustafsson, vd för Carat Norden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern för helåret 2010 publiceras 18 januari 2010.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökar i november 2010:
Bio                                            36 procent
Utomhus/Trafikreklam               27 procent
TV                                             25 procent
Landsortspress                        21 procent
Populärpress                            17 procent
Internet                                    16 procent
Kvällspress                               15 procent
Storstadspress                        14 procent
DR/Annonsblad                        13 procent
Sök                                           7 procent
Fackpress                                 7 procent

Mediekategorier som minskat i november 2010:
Radio                       -15 procent
Övrigt                      -27 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format