preload 01

Mediebyråbarometern november 2014

2014-12-09

Medieinvesteringarna växer starkt i november

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, växte med 4,5 procent i november jämfört med samma månad året innan. Det är bättre än totalt hittills i år då medieinvesteringarna vuxit med 2,9 procent jämfört med samma period föregående år. Generellt håller de huvudsakliga trenderna för året i sig genom november. Den största mediekategorin, TV, fortsätter att tappa volymer till fördel för digitala mediekategorier. Även printkategorierna fortsätter att tappa, med undantag för landsortpressen som klarar sig bättre. Totalt förmedlades under november månad drygt 1,2 miljarder kronor. 

Den mediekategori som bidrar mest till ökningen i medieinvesteringar i november är internet som ökar med drygt 75 miljoner kronor eller nästan 37 procent jämfört med samma månad föregående år. Även utomhusbolagen gör en bra månad och ser sin huvudsakliga mediekategori öka med 49 procent.

– Det är mycket hög aktivitet hos mediebyråerna just nu. November uppvisar en ökning i volym från mediebyråerna med nästan 5 procent vilket är mycket glädjande. Låga räntor ger högre konsumtionskraft och en gynnsam konjunktur gör att reklamköpen ökar. November visar ingen avvikelse mot de trender vi hittills har sett under 2014. Tvärtom förstärks trenderna. De mediekategorier som har ökat under året ökar ännu kraftigare i november och de som minskat påvisar samma sak, de minskar mer än tidigare, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorin radio fortsätter att uppvisa en accelererande tillväxt och växer i november med drygt 20 procent jämfört med knappt 18 procent hittills i år. DR/annonsblad gör en betydligt svagare månad och backar med drygt 15 procent, vilket drar ner årets ackumulerade nedgång ytterligare till -8 procent.

– Trenden nedåt för print fortsätter. Landsortspressen klarar sig dock bäst och summerar årets fösta 11 månader kring nollstrecket, medan kvällpressen och populärpressen har ett riktigt tungt år, ner 16 respektive 18 procent ackumulerat. November innebar dessutom en ännu svagare månad för dessa mediekategorier än tidigare månader. Även TV fortsätter nedåt, och gör sin sämsta månad på länge, ner drygt 5 procent. Tittandet fortsätter att minska och trots ökade priser under året kan inte Tv-kanalerna kompensera för bortfallet av tittare, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 13/1, 10/2, 10/3, 14/4, 12/5 och 9/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i november 2014:

Utomhus/trafikreklam49 procent
Övrigt43 procent
Internet37 procent
Bio34 procent
Radio20 procent
Landsortpress8 procent
Sök1 procent

 

Mediekategorier som minskat i november 2014:

TV-5 procent
Fackpress-7 procent
DR/Annonsblad-15 procent
Populärpress-18 procent
Storstadspress-19 procent
Kvällspress-21 procent

Ladda ner mediebyråbarometern som PDF