preload 01

Mediebyråbarometern september 2016

2016-10-11

Raketmånad för utomhus/trafikreklam

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under september med 2,1 procent jämfört med samma period föregående år. Mediekategorierna utomhus/trafikreklam, radio, internet och fackpress ökade under månaden, medan övriga kategorier uppvisade en negativ tillväxt. Totalt förmedlades under september mer än 1,2 miljarder kronor.

De mediekategorier som ökade under september är utomhus/trafikreklam, radio, internet och fackpress. Månadens vinnare var utomhus/trafikreklam som uppvisade en positiv tillväxt om 20,2 procent. Hittills i år har kategorin ökat med 12 procent. Även internet ökade under september, dock inte i samma takt som tidigare månader.

– Medieinvesteringarna faller marginellt i september. Dock kan vi konstatera att förflyttningen från tryckta till digitala medier har mattats av. Denna utveckling har kunnat skönjas under de senaste sex månaderna, vilket även bekräftas under september. Printmedierna tappar endast 6,5 procent under september, medan internet endast ökar med 2,7 procent, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Under september backade kategorin bio kraftigt, investeringarna minskade med 26,6 procent. Även mediekategorierna populärpress, sök, TV, DR/Annonsblad, dagspress storstad, dagspress landsort och dagspress kväll uppvisade en negativ tillväxt under september 2016. Den mediekategori som har minskat mest under året är DR/Annonsblad som uppvisar en negativ ackumulerad tillväxt om 28 procent.

– Kategorin utomhus/trafikreklam går mycket starkt och investeringarna kommer sannolikt att fortsätta öka i och med de nya digitala skyltarna som installeras ovan jord nu i oktober. TV tappar något i september, ned 6,2 procent. Dock är efterfrågan fortsatt hög vilket återspeglas i det faktum att TV-stationerna var helt slutsålda under september, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2016: 8/11, 6/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ned mediebyråbarometern som PDF