preload 01

Mediebyråbarometern mars 2012

2012-04-16

Medieinvesteringarna slår rekord

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, låg efter årets första kvartal 3 procent högre än samma period föregående år. Detta är det starkaste första kvartal sedan Sveriges Mediebyråer påbörjade sin mätning. Det är dock stora skillnader mellan de olika mediekategorierna. Medieinvesteringarna i mars ökade med knappt 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Totalt förmedlades under mars drygt 1,2 miljarder kronor.

De ökade medieinvesteringarna förklaras till stor del av mediekategorierna internet och TV som har ökat med 10 respektive 9 procent det första kvartalet. Tillsammans svarar de för drygt hälften av kvartalets totala medieinvesteringar. Även mediekategorierna sök och DR/Annonsblad har utvecklats positivt de tre första månaderna.

Mediebyrå
Barometern

Mar 2012

− Det är mycket glädjande att medieinvesteringarna slår rekord. Året som helhet har mycket goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt. I den största mediekategorin, TV, ser vi effekter av starka lokala mediebudgetar kombinerat med kraftiga satsningar på lokal försäljning från de stora TV-husen, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Även om medieinvesteringarna totalt sett utvecklas positivt, backar i stort sett hela printkategorin. Ackumulerat för de första tre månaderna minskar storstadspress och kvällspress med 9 procent vardera, populärpress 8 procent och fackpress 10 procent. Undantaget är landsortspress som har ökat med 1 procent.

− Utvecklingen inom printkategorin är helt i linje med den trend där vi ser att lokal marknadsföring blir allt viktigare. Lokala aktörer är inte lika konjunkturkänsliga som de stora internationella annonsörerna som i tider av osäkerhet blir mer försiktiga, kommenterar Håkan Gustafsson, Mediachef Aegis Media.

Den enskilt största förloraren hittills i år är radio som minskar med 30 procent i mars och med 22 procent under första kvartalet. Föregående år var dock ett mycket bra år för radio, vilket gör jämförelsen något missvisande. Bio minskar också kraftigt i mars, men det från så låga nivåer i absoluta tal att enskilda kampanjer får stort utslag procentuellt.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren den 15/5 samt 12/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i mars 2012:

Övrigt20 procent
Landsortspress10 procent
TV7 procent
Utomhus/Trafikreklam7 procent

Mediekategorier som minskat i mars 2012:

DR/Annonsblad-3 procent
Storstadspress-4 procent
Kvällspress-8 procent
Populärpress-19 procent
Fackpress-23 procent
Bio-24 procent
Radio-30 procent