preload 01

MediaCom

MediaCom är din självklara partner inom
kommunikation och media.

Vi är en mediebyrå som har kontor både i Stockholm och i Göteborg. Vi verkar som rådgivare inom kommunikation och media och arbetar med analys, strategier, rekommendationer, idéer, planering och medieköp.

Det är Britt, Therese, Magnus, David, Anna, Jenny, Patrik, Mattias med flera som arbetar hos oss som gör hela skillnaden. Tillsammans är vi drygt 70 personer som har olika bakgrund och intressen, med kompletterande egenskaper och livserfarenheter. För att underlätta och säkra att vi är starka rådgivare inom flera olika branscher och områden har vi skapat s.k. Sharing Team™. Dessa Sharing Team™ består av tre till fyra personer som arbetar nära varandra och som har kompletterande egenskaper, kvalifikationer och kunskaper. Vi utbyter idéer, fungerar som bollplank och back-up för varandra. För att skapa bästa möjliga dynamik och kompetens i våra Sharing Team™ har vi under flera år målinriktat knutit personer från både reklambyråer, medieägare och marknadsavdelningar till oss.

Vi älskar att jobba med människor. Idag jobbar vi med många olika personer på olika nivåer både externt och internt, vilket ställer höga krav. Genom att vara engagerade och professionella och alltid sätta människor främst i allt det vi gör, vet vi att vi skapar en miljö där både våra kunder, våra medarbetare och våra mediekontakter gillar att träffas och umgås. Vi trivs helt enkelt tillsammans.

Mediacom

MediaCom Göteborg
Besöks- & postadress:
Käppslängareliden 1
404 27 GÖTEBORG
Växel: 031-80 75 30
Kontaktperson: Maria Nordström
e-post: maria.nordstrom@mediacom.se
Direkt: 031-80 75 35
Mobil: 0733-144 077

MediaCom Stockholm
Besöksadress:
Birger Jarlsgatan 52
Postadress: 103 77 STOCKHOLM
Växel: 08- 507 572 00
Kontaktperson: Joachim Nordlind
e-post: joachim.nordlind@mediacom.se
Direkt: 08-507 572 82
Mobil: 0709-57 40 44