preload 01

MEC

Vi är ett av världens ledande mediebyrånätverk. För oss handlar ett aktivt engagemang inte bara om att prata, utan om att delta. Vi får konsumenterna aktivt engagerade i våra kunders varumärken.

Vi är 4400 begåvade och motiverade medarbetare i 84 länder. Vi är founding partner i GroupM, WPPs media investment management-företag. Våra tjänster omfattar konsumentkännedom och ROI, kommunikationsplanering, medieplanering och köp, interaction (digital, direkt, sök), sponsringskonsultering och aktivering branded content och underhållningsmarknadsföring.

På det sätt vi arbetar, får vi konsumenterna aktivt engagerade i våra kunders varumärken, vilket leder djupare relationer och starkare försäljning.

MEC är en av Nordens och Sveriges största mediebyråer, och vi finns i Stockholm, Göteborg och Malmö där vi totalt har 88 medarbetare. Du hittar mer om och av oss på www.mecsweden.se eller www.mecglobal.com

MEC

MEC Göteborg
Besöks- & Postadress: Kungsgatan 18
400 10 Göteborg
Tel: 031-10 55 00
Kontaktperson: Glenda Marevind
e-post: glenda.marevind@mecglobal.se
Direkt: 031-10 55 10

MEC Stockholm
Besöksadress: Birger Jarlsgatan 50
Postadress: 103 77 Stockholm
114 85 Stockholm, Sweden
Tel: 08-463 15 00
Kontaktperson: Daniel Collin
e-post: daniel.collin@mecglobal.com
Direkt: 08-465 15 31

MEC Malmö
Baltzargatan 30
P O Box 4027
203 11 Malmö
Tel: 040-660 75 50
Kontaktperson: Glenda Marevind
e-post: glenda.marevind@mecglobal.se
Direkt: 031-10 55 10