preload 01

Om oss

Vad är det?

Föreningen Sveriges Mediebyråer är en ideell förening vars syfte är att tillvara ta sina medlemmars (mediebyråernas) intresse, genom att konkurrensneutralt främja mediebyråbranschens utveckling avseende kompetens, affärsmöjligheter, identitet och etik.

Varför gör vi detta?

Sveriges Mediebyråer organiserar sig för att vi vill förstärka och tydliggöra vårt erbjudande till våra uppdragsgivare och kommunikationsmarknadens övriga aktörer.

Vi vill också skapa en starkare branschorganisation och en tydlig företrädare för våra medlemsbyråer.

Hur?

Föreningen skall genom att främja intern och extern debatt om marknadskommunikationens villkor, samt genom att göra gemensam sak med andra branschaktörer i generella frågor, stimulera mediebyråbranschens egenutveckling.

Detta sker bl a genom att aktivt deltaga i utvecklingen av media, mätmetoder, undersökningar och etiska grunder för medierådgivningsarbetet.

Genom att årligen genomföra mediebranschens eget forum, StockholmMediaWeek, samt tävlingen StockholmMediaAward (som belönar och uppmärksammar branschens främsta aktörer) skapar vi en publik plattform för vår egen bransch.

Vilka?

Till medlem i föreningen kan antas den juridiska person som har sin huvudsakliga verksamhet att objektivt ge råd kring, planera och hantera transaktioner av medie- och kommunikationsaktivitet åt annonsör utan egen position, ägande eller säljuppdrag i aktuell kommunikationskanal.

I dagsläget har Föreningen Sveriges Mediebyråer ca 650 personmedlemmar fördelade på 29 mediebyråer, som idag hanterar drygt 13 miljarder kronor i kommunikationsinvesteringar åt sina uppdragsgivare..

Styrelsen

Ordförande 
Urban Hilding, IUM

Styrelseledamöter 
Hans Burbidge, GroupM
Nike Carlstoft, Carat
Jonas Dahlquist, Starcom
Fredrik Eriksson, OMD
Malin Johansson, Tre Kronor Media
Sofie Westerstrand, Scream Mediabyrå

Suppleanter 
Peter Arnesson, Bizkit Havas
Joachim Nordlind, Mediacom

Sök bland vinnande bidrag i StockholmMediaAward sedan 2007: