Kommunikationens roll i den hållbara omställningen

Under rubriken ”Kommunikationens roll i den hållbara omställningen” bjuder vi tillsammans med IAB Sverige, Sveriges Kommunikationsbyråer (KOMM), Sveriges Annonsörer och SWEDMA in till en eftermiddag med tre föreläsningar i Almedalen torsdag 29 juni, på Uppsala Universitet Campus Gotland, Kaserngatan 1. Hör intressanta talare tackla frågan om marknad- och kommunikationsbranschens ansvar för en inkluderande och hållbar framtid.

Program

15:20-16:00

”Hur bidrar kommunikationen till den gröna omställningen?”

Hur kan vi som arbetar med marknadsföring och kommunikation sätta oss i framsätet och bli en del av den gröna omställningen – detta vill vi prata om idag med stöd av fakta, forskning och diskussioner.

 

16:10-16:50

”Varför är inkludering och mångfald viktigt i kommunikationsbranschen och hur kan det påverka företagen positivt?”

Kommunikationsbranschen behöver arbeta med inkludering, mångfald och jämställdhet i två dimensioner: dels hur vi agerar som arbetsgivare för våra medarbetare, dels hur vi i vårt konkreta arbete speglar och påverkar världen runt omkring oss.

 

17:00-17:40

”Hur tar vi ansvar för en framtida hållbar digital kommunikation?”

Det digitala ekosystemet står idag för merparten av vår mediekonsumtion och 71% av alla annonsinvesteringar. Nya möjligheter och regleringar innebär även nya utmaningar som måste adresseras.

Vi ses i Almedalen, torsdag 29 juni, 15:00-18:00.

Almedalsveckans program