Vinjett

Nu lanserar vi CommToAct Planet

Nu lanseras CommToAct Planet – ett branschöverskridande initiativ för att förbättra marknads- och kommunikationsbranschens ansvarstagande för klimatet. Ska vi ha en chans att möta de enorma utmaningar som vi står inför behöver vi gå ihop. Därför vill IAB Sverige, Sveriges Kommunikationsbyråer, Sveriges Mediebyråer och Sveriges Annonsörer samla den svenska marknads- och kommunikationsbranschen genom CommToAct Planet. Vi har en gemensam ambition: att bidra aktivt till den gröna omställningen, både genom den kommunikation vi tar fram och genom att sänka våra egna utsläpp.

Läs mer om initiativet och hur ni kan ansluta här.

– Miljö- och klimatkrisens utmaningar är tätt sammanlänkade med kommunikation. CommToAct är ett unikt branschinitiativ med två huvudsakliga mål. Dels att driva hållbara konsumentbeteenden och motverka den globala uppvärmningen, dels minska utsläppen inom den egna verksamheten och värdekedjan. Genom att utnyttja kraften bakom kommunikationen kan vi bli en del av lösningen. Det är därför mycket glädjande att vi, tillsammans med Sveriges Annonsörer, KOMM och IAB, nu lanserar detta initiativ och vi uppmanar alla medlemmar att ansluta sig för att visa att vi menar allvar med att förändra branschen, säger Lena Regeheim, verksamhetsansvarig Sveriges Mediebyråer.