Mediebyrå Barometern
april2019

Vind i seglen för medieinvesteringarna – når rekordnivåer

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 0,5 procent i april, jämfört med samma period föregående år. Investeringsnivån är den högsta för månaden sedan mätningarna påbörjades. Månadens stora vinnare blev mediekategorin bio med en ökning om 41,4 procent. Nedgången för printkategorierna fortsatte och fallet, jämfört med samma period föregående år, blev det största hittills. Totalt förmedlades under april över 1,6 miljarder kronor.

Medieinvesteringarna fortsätter att öka och våren 2019 har varit en stark period då flertalet mediekategorier har utvecklats positivt. Även april blev en stark månad och investeringarna ökade med 0,5 procent. Den mediekategori som ökade mest under månaden var bio med en positiv tillväxt om 41,4 procent. Även online video ökade kraftigt under april och ackumulerat, hittills i år, är online video den mediekategori som har ökat mest – detta med en positiv tillväxt om totalt 17,9 procent. Även kategorierna utomhus/trafikreklam, sociala medier, TV samt sök ökade under april.

– April blev en rekordmånad för medieinvesteringarna. Aldrig tidigare har det investerats över 1,6 miljarder kronor i april och därmed blev april 2019 även den fjärde starkaste månaden någonsin – endast slagen av några starka höstmånader. Ökningen i april drevs främst av TV och utomhus/trafikreklam samt de digitala kanalerna online video och sociala medier. Det är tydligt att medieinvesteringarna går på högvarv, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under april var dagspress storstad, dagspress kväll, fackpress, dagspress landsort, populärpress, DR/Annonsblad, online display samt radio. Den mediekategori som backade mest under april, jämfört med samma månad föregående år, var dagspress storstad med en negativ tillväxt om 28,4 procent. Ackumulerat, hittills i år, är populärpress den mediekategori som har haft det tuffast och totalt sett uppvisar mediekategorin en negativ tillväxt om 24,2 procent.

– Att annonsörerna efterfrågar bredd och hög räckvidd är uppenbart. Det minskade TV-tittandet kompletteras med online video, som nu når sin högsta april-notering någonsin. Den ackumulerade ökningen för online video växer för varje månad, under perioden januari-april ligger kategorin på en positiv tillväxt om 17,9 procent. Utomhus/trafikreklam är fortfarande mycket stark; investeringarna ökar varje månad – trots mycket starka jämförelsetal och ackumulerat ligger kategorin på en positiv tillväxt om 7,4 procent. Alla massmedier går dock inte lika starkt; radio – som hade en mycket stark tillväxt 2018 – backade med 3,9 procent i april och online display minskade med 5,2 procent. Vi kan även se att flytten från online display – ”banners” – till online video och sociala medier fortsätter, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 11/6, 13/8, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Apr 2019
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut