Mediebyrå Barometern
augusti2009

Medieinvesteringarna i TV ökade under augusti
– Anas vår i höstmörkret?

Augustisiffrorna över medieinvesteringarna, som förmedlats av medlemmarna i Sveriges Mediebyråer, är de hittills bästa under 2009. Under augusti var nedgången 8 procent jämfört med samma månad 2008, som var ett mycket starkt år. De mediekategorier som ökar jämfört med augusti förra året är TV, radio, utomhus, samt även internet som ökar något, medan däremot tryckta media minskar generellt.

Den förmedlade annonsvolymen av medlemmarna i Sveriges Mediebyråer i augusti 2009 var
717 306 736 miljoner kronor – vilket är en nedgång med 8 procent jämfört med samma månad 2008.
Det innebär en nedgång på 18,7 procent för perioden januari till och med augusti 2009. Nedgången motsvarar drygt 1,4 miljarder kronor.

– Historiskt sett är augusti en månad som kännetecknas av något lägre investeringar jämför med höstmånaderna – september, oktober och november – så det är först under hösten som vi på allvar kan se på vilken nivå konjunkturen ligger, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

– TV stärker sin position i augusti, och har gjort så under hela 2009. Nu har TV en andel på 36 procent och tillsammans med internet har TV tagit en procentenhet i andelar under 2009. Att ta andelar i en sjunkande konjunktur är oerhört viktigt både för att klara årets resultat men även för att kunna komma tillbaka snabbare när det vänder, kommenterar Staffan Slörner.

– En orsak till tillväxten för TV är att augusti i år har fem måndagar, jämfört med fyra 2008, vilket kan ha påverkat resultatet eftersom de flesta TV-kampanjer inleds just på måndagar. Sett till de ackumulerade siffrorna för TV är nedgången 15 procent för 2009, vilket är bättre än snittet på minus 19 procent för alla mediekategorier, kommenterar Martin Hugosson OMD Göteborg

Internet ökar igen om även endast med 0,5 procent. För 2009 ackumulerat har internet backat 11 procent jämfört med branschen som helhet, som har gått ner 19 procent. Internet behåller således sin position som en av de starkaste mediekategorierna. Det är endast den mindre kategorin bio som går mot strömmen och ökar med 7 procent ackumulerat under 2009.

– Eftersom internet som mediekanal fungerar som en kommunikativ plattform för annonser, men även som en säljdrivande kanal med stor mätbarhet, så är det naturligt att de annonsörer som ser en direkt avkastning på sina kampanjer i lägre grad väljer att minska investeringarna i internet jämför med andra kanaler, avslutar Staffan Slörner.

Annonsvolymerna i tryckta media minskar generellt och det gäller såväl dagspress och kvällspress som populär- och fackpress, som alla minskar med mellan 14 och 44 procent.

För medlemmarna i Sveriges Mediebyråer är augusti hittills den bästa månaden under 2009, där den åttaprocentiga nedgången är den hittills minsta i år. Mars var procentuellt den näst bästa månaden med en nedgång på 16 procent.

– Många av våra medlemmar och samarbetspartners vittnar om att konjunkturen nu har blivit något mildare. En del annonsörer har återvänt och andra väljer att förlänga eller förstärka sin närvaro. Vi behöver dock några månader till på oss för att kunna konstatera att det verkligen skett en förändring. En svala gör ingen sommar, avslutar Staffan Slörner.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer, tel. 0707-50 77 11
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13

Mediebyråbarometern augusti 2009

Mediekategorier som ökar i augusti:
TV                                          8 procent
Utomhusreklam                     4 procent
Radio                                     3 procent
Internet                                0,5 procent

Mediekategorier som minskar:
Övrigt                                  -46 procent
Fackpress                            -44 procent
Populärpress                       -30 procent
Bio                                       -29 procent
DR/Annonsblad                    -25 procent

Storstadspress                     -24 procent
Kvällspress                           -22 procent
Landsortspress                    -14 procent

Kommande publiceringsdatum:
Mediebyråbarometern för september 2009 publiceras 13 oktober. Kommande publiceringsdatum är 17 november och 15 december. December samt helåret 2009 publiceras 19 januari 2010.

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Aug 2009
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut