Mediebyrå Barometern
augusti2015

Internet fortsätter att driva medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade i augusti med 15 procent jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan dock till stor del tillskrivas icke periodiserad data då augusti 2015 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2014. Mediekategorin internet fortsätter att öka samtidigt som bio och print backar. Totalt förmedlades under augusti över 1 miljard kronor.

De mediekategorier som uppvisar positiv tillväxt, utan hänsyn till den extra faktureringsdagen, under augusti är internet, TV, utomhus/trafikreklam samt radio. Totalt sett har medieinvesteringarna vuxit med drygt 2 procent ackumulerat i år jämfört med samma period föregående år. Mediekategorin internet har under samma period ökat med över 25 procent och bidragit med omkring 5 procents tillväxt till de totala medieinvesteringarna, vilket kan tyda på förflyttningar mellan kategorierna.

– De kraftiga ökningarna för TV och utomhus/trafikreklam är med stor sannolikhet rena periodiseringseffekter. Ökningarna på cirka 25 procent går helt i linje med ökningen av antalet måndagar i månaden, som också är +25 procent. Internet ökar mer än marknaden, vilket också är i linje med tidigare månader. Så trots att jämförelsetalen med augusti 2014 är stora, är augusti 2015 en odramatisk månad som följer tidigare mönster, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backar mest under augusti är bio med 57,2 procent. Samtliga printkategorier fortsätter även denna månad att minska jämfört med samma period föregående år. Även kategorin sök backar, 27,6 procent, under augusti.

– Det stora tappet för bio beror på en extremt stark augusti 2014. Bio hade dessutom ett mycket starkt andra halvår 2014 och frågan är om man lyckas attrahera samma volymer även i år. Print fortsätter att tappa volymer i samma takt som tidigare under året. I augusti tappade den tryckta tidningen 14 procent, ackumulerat januari-augusti med 15 procent. Printmedierna har inte lyckats få en större andel av annonspengarna under sommaren och minskningen kommer sannolikt att fortsätta under hösten, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under hösten: 13/10, 10/11, 8/12.

Metod:Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som excel

Aug 2015
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut