Mediebyrå Barometern
augusti2023

Kraftig inbromsning för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 22,7 procent under augusti, jämfört med samma period föregående år. Minskningen kan dock till viss del tillskrivas icke periodiserad data då augusti 2023 hade en faktureringsdag mindre jämfört med 2022. Tuffast hade mediekategorin DR/Annonsblad med en negativ tillväxt om 61,3 procent. Totalt förmedlades under augusti drygt 880 miljoner kronor.

Medieinvesteringarna fortsätter att backa och under augusti uppvisade investeringarna en negativ tillväxt om 22,7 procent. Noteringen är den lägsta för månaden sedan 2013. Ackumulerat, hittills i år, har de totala medeinvesteringarna minskat med 7,5 procent, motsvarande 685 miljoner kronor. Kategorierna dagspress kväll och populärpress ökade under augusti med 44,9 respektive 8,4 procent. Ackumulerat, hittills i år, är utomhus/trafikreklam den mediekategori som har ökat mest med en positiv tillväxt om totalt 3,9 procent.

– Lågkonjunkturen påverkar samtliga kategorier och medieinvesteringarnas inbromsning ser ut att vara kraftig efter sommaren. Dock behöver vi avvakta och se siffrorna kommande månad för att se om detta är en trend. De kategorier som ökade och gjorde en bra augusti var dagspress kväll och populärpress, om än från låga nivåer. Utomhus/trafikreklam gjorde också en stark månad. Trots att kategorin minskade med 21 procent blev augusti 2023 den näst högsta noteringen för kategorin någonsin, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

Den mediekategori som backade mest under augusti, jämfört med samma månad föregående år, var DR/Annonsblad som uppvisade en negativ tillväxt om 61,3 procent. Även följande kategorier uppvisade negativ tillväxt under månaden; bio, dagspress landsort, TV, dagspress storstad, online display, utomhus/trafikreklam, sök, fackpress, radio, sociala medier och online video. Sett till hittills i år står kategorin DR/Annonsblad för den största minskningen med en negativ tillväxt om 32,1 procent. 

– Medieinvesteringarna har nu backat nio av de senaste tio månaderna. Att augusti 2023 innehöll en faktureringsvecka mindre än samma månad 2022 påverkar resultatet cirka 12-15 procent. Vi ser alltså en reell tillbakagång om 10 procent jämfört med augusti 2022. Noteringen i augusti är alltså mycket svag.
TV hade sin lägsta augustinotering någonsin och tappade över 30 procent jämfört med 2022. Vi kan även se att raset för print fortsätter, denna månad med 24 procent – vilket också är ett all-time-low. De digitala kanalerna minskade med hela 16 procent, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 17/10, 14/11 och 12/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ner Mediebyråbarometern augusti 2023 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern augusti 2023 som Excel

Aug 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut