Mediebyrå Barometern
februari2019

OS spökar – print backar på bred front

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 0,5 procent under februari, jämfört med samma period föregående år. Den marginella nedgången möter rekordhöga siffror, från samma period föregående år, som präglades av en tydlig OS-effekt. Månadens stora vinnare blev radio med en positiv tillväxt om 30,9 procent. En majoritet av printkategorierna backade under februari, tuffast hade mediekategorin populärpress med en negativ tillväxt om 32,2 procent. Totalt förmedlades under februari drygt 1,1 miljarder kronor.

Under årets andra månad minskade medieinvesteringarna med 0,5 procent, jämfört med samma månad föregående år. Flertalet mediekategorier ökade under februari och månadens stora vinnare blev radio som ökade med 30,9 procent, vilket motsvarar 11,8 miljoner kronor. Även mediekategorierna DR/Annonsblad, bio, utomhus/trafikreklam, online video samt sociala medier ökade under februari. Ackumulerat, under årets två första månader, är DR/Annonsblad den mediekategori som har ökat mest med en positiv tillväxt om 16,1 procent – motsvarande 10,2 miljoner kronor.

– Trots en marginell nedgång kan februari ses som en mycket stark månad för medieinvesteringarna. Jämförelsetalen från 2018 innehåller ett OS vilket gjorde februari 2018 till den starkaste februarimånaden i Mediebyråbarometerns historia. Ett tapp om endast 0,5 procent signalerar därför att mediemarknaden fortsatt är urstark – dock viktigt att ha i åtanke att förra årets OS skapar svängningar i siffrorna. Efter en svag inledning på året för kategorierna utomhus/trafikreklam och radio noterar vi rekordnivåer i februari, även bio ökade kraftigt – dock inte ”all time high”, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

Under februari backade printkategorierna på bred front, totalt med 22,6 procent. Tuffast under februari hade mediekategorin populärpress med en negativ tillväxt om 32,2 procent. Även dagspress kväll backade kraftigt och uppvisade en negativ tillväxt om 31,8 procent. Andra mediekategorier som uppvisade röda siffror under februari var; fackpress, dagspress storstad, dagspress landsort, sök, TV samt online display.

–  TV minskade med 3,5 procent som en direkt följd av OS 2018. Även dagspress kväll, som backade hela 31,8 procent, har sannolikt påverkats av en OS-effekt. Raset för populärpress är oroväckande stort; 32,2 procent. De senaste siffrorna från Orvesto visar på fortsatt minskat läsande vilket inte kommer att bromsa populärpressens sjunkande intäkter. Det kommer inte heller bromsa printkategoriernas sjunkande intäkter generellt. De digitala annonsköpen ökar långsamt, även om de stora ökningarna har avtagit och marknaden mognat. Totalt sett ökade de digitala medieinvesteringarna i februari med 0,9 procent, där online video ökade mest med en positiv tillväxt om 13,6 procent, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 9 april

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

Feb 2019
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut