Mediebyrå Barometern
januari2012

Medieinvesteringarna minskade med 7 procent i januari

Årets första månad visade en nedgång i medieinvesteringar, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, med 7,3 procent jämfört med samma månad föregående år. Januari 2011 var dock en rekordstark månad och volymerna är nu åter på en säsongsmässigt normal nivå. De mediekategorier som har utvecklats starkast är sök, DR/Annonsblad, fackpress och populärpress. Totalt förmedlades under januari 950 miljoner kronor.

Under januari månad 2012 är det främst två mediekategorier som har haft en mycket stark utveckling. Sök ökade med 52 procent och DR/Annonsblad med 26 procent. Flera mediekategorier uppvisade en svag utveckling i januari månad, något som har koppling till periodiseringseffekter, och dessutom var januari 2011 en rekordstark månad med mycket kraftiga ökningar i flera mediekategorier. Mediekategorin TV, som står för drygt 40 procent av de totala investeringarna under januari månad, svarar för mer än hälften av nedgången.

− Januari är traditionellt en månad då medieinvesteringarna är förhållandevis låga jämfört med resten av året. Nedgången förstärks dessutom av det mycket osäkra ekonomiska läget i omvärlden. Detta har medfört att färre annonsörer än normalt har sina budgetar klara och godkända, och det får en direkt inverkan på investeringarna i januari, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

– Ökningen för sök med 52 procent kan sannolikt förklaras av helårsaffärer som har fakturerats i januari och ger kanske ingen rättvis indikation för 2012 som helår. Den största minskningen står bio för (-37 procent), det är dock väldigt låga nivåer i absoluta tal vilket gör att enstaka kampanjer får stort utslag, kommenterar Håkan Gustavsson, Mediachef, Aegis Media.

De mediekategorier som har haft en negativ utveckling i januari var bio (-37 procent), radio (-30 procent), storstadspress (-15 procent), landsortspress (-12 procent), TV (-9 procent), utomhus (-9 procent) och kvällspress (-6 procent).

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Håkan Gustafsson, Mediachef, Aegis Media, tel. 070 251 22 00

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren den 13/3, 17/4, 15/5 samt 12/6.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i jan 2012:

Sök52 procent
DR/Annonsblad26 procent
Fackpress10 procent
Populärpress8 procent
Internet1 procent

Mediekategorier som minskat i jan 2012:

Kvällspress-6 procent
Utomhus/Trafikreklam-9 procent
TV-9 procent
Landsortspress-12 procent
Storstadspress-15 procent
Radio-30 procent
Bio-37 procent
Övrigt-38 procent

Ladda ner mediebyråbarometern i pdf-format

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Jan 2012
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut