Mediebyrå Barometern
januari2014

Medieinvesteringarna inleder året försiktigt upp

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, inleder året svagt uppåt och ökar med knappt 1 procent jämfört med samma månad föregående år. Januari månad präglas av kalendereffekter i och med helg- och klämdagar. En uppgång för investeringarna i ett fåtal mediekategorier kompenserar dock en nedgång bland annat i den största kategorin TV. Totalt förmedlades under januari månad drygt 900 miljoner kronor.

Tack vare en uppgång av investeringarna i mediekategorierna landsortspress, internet och bio om respektive 9, 19 och 98 procent så uppvisar de totala investeringarna för januari månad en ökning. Däremot backar flertalet stora mediekategorier något även om januari färgas av kalendereffekter. Bland annat backar mediekategorin TV med nästan 3 procent.

– Man bör vara försiktig med att dra allt för stora växlar på siffrorna i januari i och med att de färgas av antalet helg- och klämdagar samt att det är säsongsmässigt lägre volymer. Digitala investeringarna ökar totalt med drygt 10 procent. Det är primärt internet displayinvesteringar som fortsätter att öka i volym. Inom internet står mobil och video för de procentuellt kraftigaste ökningstalen, vilket också kommer vara en fortsatt utvecklingen under året. För sök påverkas troligen siffrorna av en eftersläpning i fakturering som med stor sannolikhet kommer att korrigeras under kommande månad, säger Staffan Slörner, VD Sveriges Mediebyråer.

Mediekategorin utomhus/trafikreklam inleder året ungefär i linje med samma månad föregående år efter att också ha levererat bra under december, detta trots en tillbakagång om drygt 7 procent för helåret 2013. Mediekategorin radio inleder dock 2014 med en tillbakagång om 11 procent vilket är i linje med föregående års totala nedgång. DR/Annonsblad backar nästan 3 procent jämfört med samma månad föregående.

– Broadcastmedier visar på en negativ utveckling i januari som troligen både beror på den kraftiga ökningen i TV i december kombinerat med en viss försiktighet i början av året. De för första gången kommersiella OS-sändningarna kan också i viss grad ha påverkat annonsörernas periodisering under första kvartalet. Radios nedåtgående trend fortsätter i januari dock så är utförsäljningsgraden för februari och mars redan på höga nivåer vilket borgar för ett bättre första kvartal. Den extrema uppgången för bio är kalender- och utbudsstyrd, säger Mikael Ekelöf, vice vd Starcom Sweden.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Mikael Ekelöf, vice vd Starcom Sweden, tel. 070 426 66 08

Kommande publiceringsdatum: Mediebyråbarometern publiceras under våren 11/3, 8/4, 13/5 och 10/6

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Mediekategorier som ökat i januari 2014:

Bio98 procent
Internet19 procent
Landsortspress9 procent
Utomhus/trafikreklam0 procent

Mediekategorier som minskat i januari 2014:

Storstadspress-2 procent
DR/Annonsblad-3 procent
TV-3 procent
Fackpress-5 procent
Övrigt-6 procent
Radio-11 procent
Populärpress-16 procent
Sök-23 procent
Kvällspress-25 procent

 

Ladda ner mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner mediebyråbarometern som Excel

Jan 2014
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut