Mediebyrå Barometern
januari2020

Svag inledning på året – medieinvesteringarna backar kraftigt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under årets första månad med 13,7 procent, jämfört med samma period föregående år. Månadens vinnare blev bio som ökade med 57,3 procent. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden och tuffast hade kategorin dagspress kväll som backade med hela 55,0 procent. Totalt förmedlades under januari drygt en miljard kronor.

Under årets första månad minskade medieinvesteringarna med 13,7 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det är den svagaste noteringen för en januarimånad sedan 2016. Dock gick tre mediekategorier mot strömmen – den kategori som ökade mest under månaden var bio med en positiv tillväxt om 57,3 procent. Även utomhus/trafikreklam samt radio ökade under månaden, 11,2 procent respektive 10,7 procent.

– Medieinvesteringarna backade kraftigt under januari och uppvisade en negativ tillväxt om 13,7 procent. De medier som, återigen, klarade sig bäst var bio, utomhus/trafikreklam samt radio. Mediekategorin bio gjorde en mycket stark månad och uppvisade en positiv tillväxt om 57,3 procent. Samtliga övriga kategorier backade under årets första månad. Vi har under en tid sett att konjunkturen på mediemarknaden är på väg ned och januari blev inget undantag. Den största faktiska minskningen stod TV för med en negativ tillväxt om 17 procent, motsvarande 69 miljoner kronor. Detta kan vara året då annonsörerna på allvar flyttar pengar från linjär TV till digital rörlig bild. Priserna på TV höjs kraftigt i yngre målgrupper samtidigt som tittandet fortsätter att minska, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under årets första månad. Den kategori som backade mest under januari var dagspress kväll med en negativ tillväxt om 55,0 procent. Noteringen är den lägsta för kategorin – någonsin. Även DR/annonsblad, fackpress, online display, dagspress storstad, dagspress landsort, TV, online video, populärpress, sök samt sociala medier backade i januari.

– Nedgången i januari kan endast delvis förklaras av spelbolagens minskade investeringar. Annonsörer är tydligt försiktiga vid ingången på året, i en konjunktur som visar spår på en avmattning. Ett tolv månaders rullande medelvärde från Sveriges Mediebyråer visar att nedgången började redan i februari 2019, och medieköpen har minskat sedan dess. Noteringen med tolv månaders rullande värde i januari 2020 är nu nere på nivån som vid ingången på 2018. Även de digitala kanalerna minskade i januari. I princip hela nedgången drevs av online display, som backade med 24 procent. Det är tydligt att annonsörer flyttar pengar till andra digitala kanaler, såsom sociala medier, sök och online video. Printmedierna hade återigen en mörk månad. Främst gäller det dagspress kväll som mer än halverade sina annonsintäkter – noteringen är den lägsta siffran i Mediebyråbarometerns historia – oavsett månad, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 957 40 20
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 10/3, 7/4

Mediebyråbarometern januari 2020 som PDF

Mediebyråbarometern januari 2020 som Excel

Jan 2020
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2021 - 2006

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut
Media Audit Guide
Utgiven av Sveriges Annonsörer i samförstånd med Sveriges Mediebyråer
För att ge extra fokus och belysa frågor som handlar om auditörena har Sveriges Annonsörer satt ihop en kort och enkel guide som förklarar hur en auditör bör vara sammansatt. Vad som krävs av dem, samt vilka metoder, processer och datakällor som behövs för att de ska kunna utöva sina tjänster. Sveriges Annonsörer har skrivit guiden i enlighet med riktlinjer från WFA, World Federation of Advertisers (WFA) och i samförstånd med oss på Sveriges Mediebyråer.
Läs mer
KURSSTART 17:E FEBRUARI
Affärstänk för byråexperter
En kurs för dig på byrå som vill fördjupa din strategiska förståelse av marknadsföring och försäljning. Under ledning av Erik Modig.
Läs mer
Mediebranschens stora årliga event
Stockholm
MediaWeek
StockholmMediaWeek arrangeras av Sveriges Mediebyråer och är ett seminarium om engagerande och aktuella marknadskommunikations- och mediefrågor, belysta av branschens mest intressanta personligheter.
Läs mer