Mediebyrå Barometern
januari2020

Svag inledning på året – medieinvesteringarna backar kraftigt

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade under årets första månad med 13,7 procent, jämfört med samma period föregående år. Månadens vinnare blev bio som ökade med 57,3 procent. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden och tuffast hade kategorin dagspress kväll som backade med hela 55,0 procent. Totalt förmedlades under januari drygt en miljard kronor.

Under årets första månad minskade medieinvesteringarna med 13,7 procent, jämfört med samma månad föregående år. Det är den svagaste noteringen för en januarimånad sedan 2016. Dock gick tre mediekategorier mot strömmen – den kategori som ökade mest under månaden var bio med en positiv tillväxt om 57,3 procent. Även utomhus/trafikreklam samt radio ökade under månaden, 11,2 procent respektive 10,7 procent.

– Medieinvesteringarna backade kraftigt under januari och uppvisade en negativ tillväxt om 13,7 procent. De medier som, återigen, klarade sig bäst var bio, utomhus/trafikreklam samt radio. Mediekategorin bio gjorde en mycket stark månad och uppvisade en positiv tillväxt om 57,3 procent. Samtliga övriga kategorier backade under årets första månad. Vi har under en tid sett att konjunkturen på mediemarknaden är på väg ned och januari blev inget undantag. Den största faktiska minskningen stod TV för med en negativ tillväxt om 17 procent, motsvarande 69 miljoner kronor. Detta kan vara året då annonsörerna på allvar flyttar pengar från linjär TV till digital rörlig bild. Priserna på TV höjs kraftigt i yngre målgrupper samtidigt som tittandet fortsätter att minska, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande för Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under årets första månad. Den kategori som backade mest under januari var dagspress kväll med en negativ tillväxt om 55,0 procent. Noteringen är den lägsta för kategorin – någonsin. Även DR/annonsblad, fackpress, online display, dagspress storstad, dagspress landsort, TV, online video, populärpress, sök samt sociala medier backade i januari.

– Nedgången i januari kan endast delvis förklaras av spelbolagens minskade investeringar. Annonsörer är tydligt försiktiga vid ingången på året, i en konjunktur som visar spår på en avmattning. Ett tolv månaders rullande medelvärde från Sveriges Mediebyråer visar att nedgången började redan i februari 2019, och medieköpen har minskat sedan dess. Noteringen med tolv månaders rullande värde i januari 2020 är nu nere på nivån som vid ingången på 2018. Även de digitala kanalerna minskade i januari. I princip hela nedgången drevs av online display, som backade med 24 procent. Det är tydligt att annonsörer flyttar pengar till andra digitala kanaler, såsom sociala medier, sök och online video. Printmedierna hade återigen en mörk månad. Främst gäller det dagspress kväll som mer än halverade sina annonsintäkter – noteringen är den lägsta siffran i Mediebyråbarometerns historia – oavsett månad, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 957 40 20
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 10/3, 7/4

Mediebyråbarometern januari 2020 som PDF

Mediebyråbarometern januari 2020 som Excel

Jan 2020
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut