Mediebyrå Barometern
januari2024

Mediebyråbarometern uppdateras – podcast ny mediekategori

En nyhet från om med januari 2024 är att Sveriges Mediebyråer genomför vissa förändringar i Mediebyråbarometern – däribland lanseras podcast som ny mediekategori. Sett till medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, under årets första månad backade dessa med 2,4 procent, jämfört med 2023. Totalt förmedlades under januari drygt 1,2 miljarder kronor.

Från om med januari 2024 inför Sveriges Mediebyråer vissa förändringar i Mediebyråbarometern. Bland annat introduceras podcast som en ny mediekategori. – Arbetet har pågått under 2023 då mediebyråerna har lagt om sina mediekategoriseringar för att möjliggöra denna redovisning av podcast. Omläggningen är på plats och vi är nu redo att börja presentera data. Januari visar att podcasts står för 17 procent av de totala medieinvesteringarna i ljud. Innan vi drar några slutsatser behöver vi se en längre tidsserie från Mediebyråbarometern. Det vi dock kan se är att tillväxten jämfört med samma månad föregående år är mycket kraftig, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer. 

Den andra förändringen i Mediebyråbarometern är en konsolidering av print. Från och med januari 2024 kommer endast två typer av print att rapporteras: dagspress, vilken är en hopslagning av tidigare landsort, storstad och kväll. Den andra printkategorin som kommer att rapporteras är tidskrifter, denne en hopslagning av populärpress och fackpress. – Förändringen genomförs då medieinvesteringarna i print har minskat kraftigt över åren och det finns därmed ingen anledning att dela upp en relativt liten mediekategori i fem delar. När Mediebyråbarometern lanserades 2007 stod de samlade investeringarna inom print för 45 procent. 2023 var den andelen endast 6 procent, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå. 

Summeringen av de totala medieinvesteringarna under årets första månad visar en negativ tillväxt om 2,4 procent. – De totala medieinvesteringarna backade under januari. Men, de totala investeringarna ligger på drygt 1,2 miljarder kronor och det är endast femte gången i Mediebyråbarometerns historia som köpen har varit så höga. Så trots nedgången måste januari ses som en oväntat stark månad. Det ska bli spännande att följa utvecklingen under året, avslutar Benjamin Holmfred. 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 12/3, 16/4, 14/5. 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. 

Ladda ner Mediebyråbarometern januari 2024 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern januari 2024 som Excel

Jan 2024
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut