Mediebyrå Barometern
juni2008

Juni – glödhet månad för Sveriges Mediebyråer!

Juni – glödhet månad för Sveriges Mediebyråer!
Mediebyråernas omsättning ökar med 33 procent under juni 2008 jämfört med samma månad föregående år. TV ökar med 65 procent i juni och 10 procent totalt under 2008 jämfört med 2007. Det ses som en effekt av en förlängd säsong och av det stora sportevenemanget Fotbolls-EM.

Radio har efter en stark månad i juni, med en ökning på 17 procent, vuxit med 5 procent under 2008. Internet har ökat 22 procent under 2008, men i juni är ökningen 48 procent.

– Våra medlemmarna ser ingen avmattning för internet, snarare tvärtom. Investeringarna i juni är ett bra exempel på det, kommenterar Per Rosvall.

Dagspress landsort ökar med 18 procent hittills under 2008 medan dagspress storstad backar med 7 procent i juni och 2 procent hittills 2008. Kvällspress ökar med 23 procent under juni men backar 1 procent hittills 2008. Utomhusreklam har vänt den negativa trenden som inledde året och genom en ökning på 55 procent i juni, så visar medieslaget nu en tillväxt på 8 procent.

– Positivt är också att våra medlemmar har prickat in den starkaste biosommaren under 2000-talet, vilket en ökning på 159 procent jämfört med juni 2007 är ett konkret bevis på, avslutar Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i juni:
Bio 159%
TV 65%
Utomhus 55%
Internet 48%
Kvällspress 23%
Dagspress landsort 18 %
Radio 17%
Veckopress 3%

Mediekategorier som minskar i juni:
Fackpress -14%
Dagspress storstad -7%

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Jun 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut