Mediebyrå Barometern
juni2008

Juni – glödhet månad för Sveriges Mediebyråer!

Juni – glödhet månad för Sveriges Mediebyråer!
Mediebyråernas omsättning ökar med 33 procent under juni 2008 jämfört med samma månad föregående år. TV ökar med 65 procent i juni och 10 procent totalt under 2008 jämfört med 2007. Det ses som en effekt av en förlängd säsong och av det stora sportevenemanget Fotbolls-EM.

Radio har efter en stark månad i juni, med en ökning på 17 procent, vuxit med 5 procent under 2008. Internet har ökat 22 procent under 2008, men i juni är ökningen 48 procent.

– Våra medlemmarna ser ingen avmattning för internet, snarare tvärtom. Investeringarna i juni är ett bra exempel på det, kommenterar Per Rosvall.

Dagspress landsort ökar med 18 procent hittills under 2008 medan dagspress storstad backar med 7 procent i juni och 2 procent hittills 2008. Kvällspress ökar med 23 procent under juni men backar 1 procent hittills 2008. Utomhusreklam har vänt den negativa trenden som inledde året och genom en ökning på 55 procent i juni, så visar medieslaget nu en tillväxt på 8 procent.

– Positivt är också att våra medlemmar har prickat in den starkaste biosommaren under 2000-talet, vilket en ökning på 159 procent jämfört med juni 2007 är ett konkret bevis på, avslutar Per Rosvall.

Mediekategorier som ökar i juni:
Bio 159%
TV 65%
Utomhus 55%
Internet 48%
Kvällspress 23%
Dagspress landsort 18 %
Radio 17%
Veckopress 3%

Mediekategorier som minskar i juni:
Fackpress -14%
Dagspress storstad -7%

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Martin Hugosson, MD, OMD Göteborg, tel. 0704-10 59 13
Per Rosvall , VD Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-26615 23

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. From oktober månad 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen. Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg.

Klicka här för mediebyråbarometern i excel

Jun 2008
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2021 - 2006

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut
VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer