Mediebyrå Barometern
maj2019

Ljummen månad för medieinvesteringarna – högtryck för utomhus/trafikreklam

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 4,8 procent i maj jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden, dock gick utomhus/trafikreklam mot strömmen och uppvisade en positiv tillväxt om 14,2 procent. Bio blev den kategori som backade mest under maj med en negativ tillväxt om 37,4 procent. Totalt förmedlades under månaden drygt 1,2 miljarder kronor.

De totala medieinvesteringarna backade med totalt 4,8 procent under maj, jämfört med samma månad föregående år. Den mediekategori som blev månadens stora vinnare i maj var utomhus/trafikreklam, med en uppgång om 14,2 procent. Ackumulerat hittills i år uppvisar kategorin en positiv tillväxt om totalt 8,8 procent. Online video är den mediekategori som ackumulerat har ökat mest under året. Detta med en positiv tillväxt om 14,1 procent.

– Från en rekordmånad i april till en något ljummare maj, dock bör vi ha i åtanke att jämförelsetalen i maj 2018 är starka. I jakten på räckvidd är utomhusmediet den stora vinnaren som även i maj ökade. Denna gång med hela 14,2 procent – återigen ett all time high för kategorin. Ackumulerat har utomhus/trafikreklam ökat med 8,8 procent och tar nu 10,2 procent i andel av medieinvesteringarna. Föregående år var den andelen 9,3 procent, säger Staffan Slörner, vd för Sveriges Mediebyråer.

En majoritet av mediekategorierna uppvisade negativ tillväxt under maj. Den mediekategori som hade det tuffast var bio med en negativ tillväxt om 37,4 procent. Även DR/annonsblad backade kraftigt under månaden och uppvisade en negativ tillväxt om 23,4 procent. Populärpress är den mediekategori som ackumulerat har backat mest hittills i år med en negativ tillväxt om 22,1 procent. Även de digitala mediekategorierna hade en tuff månad i maj.

-Som vi tidigare har konstaterat verkar tillväxten för de digitala mediekategorierna ha mattats av det under det senaste året. I maj minskade de digitala köpen med 2,2 procent – trots att digitala medier tar andelar. Andelen digitalt ligger ackumulerat på 35,6 procent – en ökning om 2 procentenheter från samma period 2018. Samtliga digitala mediekategorier minskar – förutom online video som tangerar intäkterna från maj 2018. TV gör den sämsta maj sedan 2014. En delförklaring är att hockey-VM under maj sändes av SVT och inte i en kommersiell kanal som i 2018. Men det är inte hela sanningen. Ett stadigt fallande tittande i kombination med kraftigt höjda priser har sannolikt gjort att annonsörer och byråer har sett över hur man effektivt når hög räckvidd, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 13/8, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern som PDF

May 2019
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut