Mediebyrå Barometern
maj2022

Rekord för medieinvesteringarna i maj 

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 3,5 procent i maj, jämfört med samma period föregående år. Flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt och den kategori som ökade mest, även denna månad, var utomhus/trafikreklam. Detta med en positiv tillväxt om 55,5 procent. Totalt förmedlades under maj drygt 1,4 miljarder kronor. 

Maj blev en rekordstark månad för medieinvesteringarna som ökade med 3,5 procent. Detta är den högsta noteringen för månaden sedan mätningarna startades. Ackumulerat, hittills i år, har medieinvesteringarna totalt ökat med 11,4 procent. Flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt under maj och den kategori som ökade mest var utomhus/trafikreklam. Detta med en positiv tillväxt om 55,5 procent, vilket är en rekordnotering för kategorin i maj. Utomhus/trafikreklam är även den mediekategori som, ackumulerat hittills i år, har ökat mest. 

– Maj 2022 blev en stark månad för medieinvesteringarna som nådde rekordnivåer. Mediemarknaden går på högvarv och verkar inte påverkas av oroligheterna i omvärlden, hög inflation, höjda räntor eller stigande priser på mat och drivmedel. Tillväxten i maj drevs, för ovanlighetens skull, inte av digitala kanaler – tvärtom var det de breda massmedierna som stod för ökningen. Både utomhus/trafikreklam och radio noterade ett all-time-high för maj. Även TV ökade från redan höga nivåer. Dessa kategorier rapporterar dessutom fortsatt hög orderingång framåt och det är tydligt att annonsörerna söker den breda räckvidden, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer. 

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under maj var; dagspress kväll, dagspress storstad, sök, DR/Annonsblad, populärpress, sociala medier, online display och online video. Den kategori som hade det tuffast var dagspress kväll som backade med 26,9 procent. Ackumulerat, hittills i år, är även dagspress kväll den kategori som har minskat mest. Detta med en negativ tillväxt om 23,1 procent. 

– De digitala kanalerna backade oväntat i maj. Det är främst nedgången för online video och sociala medier som överraskar. Det är dock för tidigt att säga om det här är ett trendbrott, ackumulerat för 2022 är ökningen för de digitala kanalerna 7,5 procent, så nedgången i maj kan vara en engångsföreteelse. Som vi tidigare har konstaterat har de fallande annonsintäkter för print bromsats under 2021 och den trenden verkar hålla i sig. Förvisso tappar print 8 procent i maj, men ackumulerat 2022 ligger print på ett svagt plus, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå. 

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta: 

Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78 Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53 

Kommande publiceringsdatum: 9/8, 6/9, 11/10, 8/11, 6/12 

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen 

Ladda ner Mediebyråbarometern maj 2022 som Excel

Ladda ner Mediebyråbarometern maj 2022 som PDF

May 2022
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2022 - 2006

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut