Mediebyrå Barometern
maj2023

Medieinvesteringarna backar på bred front

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, minskade med 8 procent under maj, jämfört med samma period föregående år. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden och tuffast hade DR/Annonsblad med en negativ tillväxt om 37,1 procent. Totalt förmedlades under maj drygt 1,3 miljarder kronor. 

Medieinvesteringarna fortsatte att backa under maj och uppvisade en negativ tillväxt om 8 procent. En majoritet av mediekategorierna backade under månaden, dock var det några av de digitala kategorierna som gick mot strömmen och uppvisade positiv tillväxt; online video, sociala medier, online display och sök.

– Medieinvesteringarna backade i maj för sjunde månaden i rad och ackumulerat har investeringarna minskat med totalt 6 procent hittills i år. Digitalt gick dock mot strömmen och ökade med totalt 4,4 procent i maj. De digitala kanalerna klarar sig relativt bättre än den totala marknaden, men även dessa kanaler har drabbats av en svag annonsmarknad, säger Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer.

De flesta mediekategorier backade under maj och tuffast hade kategorin DR/Annonsblad med en negativ tillväxt om 37,1 procent. Även följande kategorier backade under maj; dagspress kväll, radio, fackpress, TV, utomhus/trafikreklam, populärpress, dagspress landsort, dagspress storstad och bio. Ackumulerat, hittills i år, är DR/Annonsblad den mediekategori som har backat mest. Detta med en negativ tillväxt om 28,6 procent.

– TV, den enskilt största mediekategorin, drabbades återigen hårt. Minskningen i maj låg på 17,4 procent och sedan januari har TV tappat 13,5 procent vilket motsvarar närmare 300 miljoner kronor. När TV-tittandet sjunker blir trenden med minskande köp av TV-reklam svår att bryta. Även massmedier som har rönt framgång under året tappade i maj; radio med 17,7 procent, utomhus/trafikreklam med 11,5 procent. Dock är jämförelsetalen för de båda kategorierna mycket starka från 2022 – i själva verket är noteringarna för maj 2023 några av de starkast uppmätta sedan mätningarna startade för radio och utomhus/trafikreklam, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Benjamin Holmfred, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, tel. 070 168 58 78
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 15/8, 12/9, 17/10, 14/11 och 12/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern maj 2023 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern maj 2023 som Excel

May 2023
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut