Mediebyrå Barometern
november2020

Rekordstark månad för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 11,1 procent under november, jämfört med samma period föregående år. Detta är den högsta november-noteringen i Mediebyråbarometerns historia. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då november 2020 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2019. Månadens vinnare blev online video som uppvisade en positiv tillväxt om 45,2 procent. Totalt förmedlades under november nästan 1,5 miljarder kronor.

November blev en stark månad för medieinvesteringarna. De mediekategorier som ökade under månaden var online video, TV, radio, sociala medier, online display samt utomhus/trafikreklam. Kategorin online video uppvisade en positiv tillväxt om 45,2 procent, vilket är rekord för kategorin. Även TV uppvisade stark tillväxt och ökade med 25,8 procent.

– Medieinvesteringarna i november blev oväntat starka och steg med hela 11,1 procent jämfört med samma månad 2019. Detta är den högsta november-noteringen i Mediebyråbarometerns historia, och flera medieslag slog all-time-high. Visserligen hade november 2020 en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2019 – men rensat från periodiseringseffekter landar resultatet i nivå med föregående år. Detta är ett kvitto på att medieinvesteringarna nu är tillbaka, säger Daniel Eriksson, styrelseordförande, Sveriges Mediebyråer. Den mediekategori som hade det tuffast i november, bortsett från bio, var dagspress kväll. Kategorin backade med 47,6 procent under november, jämfört med samma månad föregående år. Ackumulerat, hittills i år, uppvisar kategorin en negativ tillväxt om 47,7 procent. Även mediekategorierna DR/Annonsblad, dagspress storstad, dagspress landsort, sök, populärpress samt fackpress uppvisade negativ tillväxt under november.

– Absolut starkast går rörlig bild. TV gjorde sin bästa november sedan 2015 med en positiv tillväxt om 26 procent. Online video ökade ännu kraftigare och gjorde ett all-time-high. De digitala kanalerna går generellt mycket starkt. Sett till ett tolv månaders rullande medelvärde är nu köpen i både sociala medier och online video större än de samlade printköpen. Även radio gick starkt och gjorde sin bästa november någonsin med en ökning om 19,4 procent. Även utomhus/trafikreklam överraskade genom att öka med 8 procent – trots att trafiksiffrorna pekar nedåt på alla områden. Det om något är ett tecken på att medieinvesteringarna är tillbaka, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå.

Prenumerera på Mediebyråbarometern Premium och få tillgång till interaktiva grafer och Excel-rapporter med statistik för alla medieslag. Du får även tillgång till all datahistorik över medieköp sedan 2006. Läs mer här: www.sverigesmediebyraer.se/barometrar/

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Daniel Eriksson, styrelseordförande Sveriges Mediebyråer, VD Mediebyrån AdOn,
tel. 070 957 40 20
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediebyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum: 12/1, 9,2, 9/3, 6,4, 11/5.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern november 2020 som PDF

Ladda ner Mediebyråbarometern november 2020 som Excel

Nov 2020
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2022 - 2006

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut