Mediebyrå Barometern
oktober2016

Rekordmånad för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 26,9 procent under oktober, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan delvis tillskrivas icke periodiserad data då oktober 2016 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2015. Flertalet mediekategorier uppnådde rekordnivåer under oktober och månadens stora vinnare blev TV. Totalt förmedlades under oktober närmare 1,6 miljarder kronor.

De mediekategorier som ökade under oktober var TV, utomhus/trafikreklam, internet, radio, bio och fackpress. TV, utomhus/trafikreklam och radio uppnådde rekordnivåer under oktober. Kategorin TV uppvisade en tillväxt om 58,2 procent, vilket är den högsta nivån sedan 2013.

– Medieinvesteringarna går på högvarv och oktober uppvisar den högst uppmätta siffran sedan mediebyråbarometern startade. Visserligen hade oktober 2016 fem måndagar jämfört med oktober 2015, men ökningen om hela 26,9 procent i oktober förklaras bara delvis av den extra faktureringsdagen. Framför allt visar oktober på annonsörernas jakt efter bred räckvidd i massmedier. Återigen ser vi tecken på att tillväxttakten i digitala kanaler börjar mattas av. TV, radio och utomhus/trafikreklam hade stakare tillväxttal än internet under oktober, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

De mediekategorier som backade och uppvisade negativ tillväxt under oktober var DR/Annonsblad, dagspress storstad, populärpress, dagspress landsort, sök och dagspress kväll. Den mediekategori som hade det tuffast i oktober var DR/Annonsblad, som backade med 35,4 procent jämfört med samma månad föregående år.

– Den positiva utvecklingen för mediekateorierna TV, radio och utomhus/trafikreklam kommer sannolikt fortsätta, då alla tre kategorierna har en stark orderingång under november och december. Internet ökade med 28,1 procent under oktober, vilket får anses ligga i linje med förväntan med anledning av kalendereffekter. De tryckta medierna – som inte påverkas av kalendereffekter – har haft en tung månad och totalt tappar printkategorierna 18,6 procent. Framför allt dagspress, både storstad och landsort, tappade oväntat mycket under oktober, säger Jochum Forsell, vice vd IUM.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:
Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, vice vd IUM, tel. 070 188 14 53

Kommande publiceringsdatum: 6 december.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen

Ladda ned mediebyråbarometern som EXCEL

Ladda ned mediebyråbarometern som PDF

Oct 2016
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut