Mediebyrå Barometern
september2006

Medieinvesteringarna växer med 11% hittills i år jämfört med 2005

Septemberresultat – Riksdagsval
I september månad har mediebyråernas medieinvesteringar gått ned med 1% jämfört med föregående års september. Totaluppgången till och med september är fortfarande stor – 11% upp.


(klicka för större bild)

Trots riksdagsval har alltså mediebyråernas totala medieinvestering sjunkit lite i september, vad beror det på? Valet tar väldigt stor plats i september månad vilket gör att många annonsörer väljer att inte lägga sina kampanjer denna period då de riskerar att drunkna i politiska budskap. Knappt 160 miljoner brutto lade i september de politiska partierna på köp av reklamutrymme enligt RM (reklammätningar) ifrån Research International.

Av den politiska annonseringen gick ca 60 miljoner brutto till lokal dagspress, 35 miljoner till storstadspress och 11 miljoner till kvällspressen. Det hjälper till att ge den lokala dagspressen ett rejält uppsving med 14% ökning jämfört med september 2005! Storstadspressen ligger still under september och kvällspressen minskar med 10%, men på helåret ligger alla tre plus med storstadspressen i täten med 17% ökning och kvällspressen tvåa med 13%. I dagspress är utrymmet inte begränsat, utan har man många som är intresserade av att annonsera en dag så lägger man enkelt till sidor i tidningen vilket syns i lokalpressens siffror här där valet haft stor betydelse.

Utomhusreklamen däremot gick bara upp 2% trots en bruttospendering av de politiska partierna på 48 miljoner, det är ett media som alla de stora partierna använt sig av. Tyvärr för utomhusbolagen är ju mediet begränsat i plats och man kan inte sälja mer utrymme än de objekt som faktiskt finns. Tydligen har de högre priser man borde kunna få ut av de politiska aktörerna som ”måste” in en viss period inte skapat den uppgång i investering under valmånaden som man kunnat förvänta sig.

Tittar man närmare på siffrorna så kan vi se att det är TV som drar ned totalresultatet för mediebyråernas mediebarometer. Nettoinvesteringen i sep i år var 286 miljoner jämfört med 321 miljoner 2005, här har 35 miljoner försvunnit vilket ger en 11%-ig nedgång för TV-pengen hos mediebyråerna. Det i sin tur kan bero på ett par saker: 1) TV-kanalerna har haft svårt att leverera de kontakter man sålt i augusti vilket innebär att man får kompensera annonsörerna med utrymme i september; 2) flera annonsörer ligger lågt under valperioden, men de stora TV-annonsörerna har varit ute ändå och deras höga snittrabatter drar ned nettoinvesteringen jämfört med en ”normal” månad; 3) TV-kanalerna har fler nya direktkunder idag som i högkonjunkturen vill prova på TV och inte går via mediebyrå. På totalen har TV den största enskilda investeringen som huvudmedia på 2,3 miljarder, en ökning med 5% hittills i år. Dagspress har som jämförelse totalt fått 2,1 miljarder totalt och är näst största mediegrupp i barometern.

Internet fortsätter att glänsa och ökar med 28% i september och 71% totalt hittills i år, och är nu femte största mediet och nästan lika stora som utomhusinvesteringarna. Förra året var man sjunde största mediet med både kvällspress och veckopress/magasin som fick mer annonspengar.

Radio ökar med 14% denna månad, vilket innebär en adderad summa på ca 2,5 miljoner jämfört med sep 2005. Den summan stämmer ganska bra med vad de politiska partierna har lagt i radio under september månad, ca 3,7 miljoner brutto innan rabatter enligt Research Internationals statistik. Ökningen hela 2006 är ännu större, 21%, och speglar den konsolidering som skett i branschen och möjliggjort högre priser samt enklare försäljning i nätverken.

Bio är det enda enskilda media som minskat i mediebyråernas kunders investeringar under 2006, en nedgång med hela 21%. Tittar man på besöksstatistiken tom juli så är antalet biobesökare högre än i fjol och prognosen är att besöken under hela året också landar högre än 2005. Vad man kan anta är att försäljningen av och problemen för Astoriabiograferna inte hjälpt till att höja totalinvesteringarna ifrån mediebyråernas kunder. Astorias säljbolag Astoria Advertising begärde måndagen den 16 oktober sig själva i konkurs.

 

Metod
Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad med start i augusti 2006 hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg via de ekonomisystem som mediebyråerna använder och håller mycket hög kvalitet. Mediebyråerna hanterar i princip alla Sveriges stora annonsörer vilket innebär lite mindre än hälften av de totala investeringarna i traditionella media (som redovisas i sin helhet av IRM; Institutet för Reklam och Mediestatistik). Andelen som hanteras av mediebyråer skiljer sig mellan medierna. I TV rör det sig om en mycket stor del av utrymmet medan direktinvesteringarna från annonsörer dominerar i tex DR, lokala media och i sökordsannonseringen på Internet.

Sveriges Mediebyråer i samarbete med Kalin Setterberg

Sofie Westerstrand, Scream Mediebyrå, ledamot i styrelsen för Sveriges

Mediebyråer
Tel: 08 534 884 19
Mobil: 0730 69 99 19

Per Rosvall, VD Sveriges Mediebyråer
Tel: 08 662 15 23
Mobil: 070 266 15 23

Sep 2006
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress kväll Dagspress landsort Dagspress storstad Direktreklam Fackpress Internet* Online Display* Online Video* Populärpress Radio Social Media* Sök TV Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2023 - 2006

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut