Mediebyrå Barometern
september2019

Stark inledning av hösten för medieinvesteringarna

Medieinvesteringarna, förmedlade via Sveriges Mediebyråers medlemmar, ökade med 15,0 procent under september, jämfört med samma period föregående år. Ökningen kan till viss del tillskrivas icke periodiserad data då september 2019 hade en ytterligare faktureringsdag jämfört med 2018. Flertalet mediekategorier uppvisade positiv tillväxt och den kategori som ökade mest var bio. Totalt förmedlades under september nästan 1,7 miljarder kronor.

September blev, bortsett från ytterligare en faktureringsdag, en stark månad för medieinvesteringarna som totalt sett ökade med 15,0 procent. Flertalet mediekategorier ökade: bio, utomhus/trafikreklam, online video, TV, radio, sociala medier, online display samt sök. Den mediekategori som ökade mest var bio, med en positiv tillväxt om 111,2 procent. Ackumulerat, hittills i år, har bio ökat med 9,3 procent.

– Stark inledning av hösten för medieinvesteringarna. Förvisso hade september 2019 ytterligare en faktureringsdag jämfört med samma månad föregående år – men det är långt ifrån hela förklaringen till månadens ökning. Flertalet kategorier uppvisade positiv tillväxt och totalt sett blev medieinvesteringarna de högsta någonsin för en septembermånad. Trafik/utomhusreklam gav ett riktigt styrkebesked i september – trots att jämförelsemånaden 2018 innehöll riksdagsval, som är en mycket stark drivkraft för kategorin, så ökade mediet med drygt 30 procent. Även TV ökade mer än vad periodiseringen kan förklara. Siffrorna visar tydligt att annonsörerna och mediebyråerna prioriterar räckviddsmedier, säger Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer.

Samtliga printkategorier inledde hösten svagt. Den mediekategori som backade mest under september 2019 var dagspress kväll som uppvisade en negativ tillväxt om 46,1 procent. Sett till hittills i år står även dagspress kväll för den största minskningen med en negativ tillväxt om totalt 28,4 procent.

-Online video ökar i samma takt som TV och nådde i september den näst högsta notering någonsin – rörlig bild står sig mycket starkt. Men ökningen inom övriga digitala medier är betydligt blygsammare. Den totala digital volymen ökade med 11,0 procent, vilket borde ha varit högre på grund av fler faktureringsdagar i september. Online display ökade med endast 6 procent – det är tydliga tecken på att mediebyråerna föredrar video och sociala medier framför traditionella banners. De tryckta medierna gör återigen en mycket svag månad – på grund av valet 2018 samt en generell nedgång i annonsvolym. Printkategorierna minskade i september men 26 procent, vilket är den största minskningen en enskild månad hittills under 2019. Framförallt hade dagspress kväll en mycket tung september; annonsintäkterna är i det närmaste halverade jämfört med september 2018, säger Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå.

För ytterligare kommentarer vänligen kontakta:

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer, tel. 070 750 77 11
Jochum Forsell, senior partner, Hear Mediabyrå, tel. 070 188 14 53

Mediebyråbarometern, kommande publiceringsdatum hösten 2019: 12/11, 10/12.

Metod: Sveriges Mediebyråer sammanställer varje månad, med start i augusti 2006, hur mycket pengar som investerats i media via medlemsföretagen. Statistiken tas fram av Kalin Setterberg, via de ekonomisystem som mediebyråerna använder, och håller mycket hög kvalitet. Medlemmarna i Sveriges Mediebyråer hanterar de flesta av Sveriges största annonsörer. Från och med oktober 2006 har fler mediebyråer tillkommit i rapporteringen.

Ladda ner Mediebyråbarometern som pdf

Ladda ner Mediebyråbarometern som Excel

Sep 2019
Aktuell månad
Delar
Statistik
Filtrera
Avmarkera alla Linjediagram Stapeldiagram
Bio Dagspress Direktreklam Internet* Online Display* Online Video* Podcast Radio Social Media* Sök TV Tidskrifter Utomhus/trafikreklam Övrigt**
* Kategorin Internet delas fr o m jan 2017 upp i kategorierna Online Display; Online Video samt Sociala medier.
** Kategorin Övrigt avser annonsering som inte faller inom någon annan kategori.

Samlade Mediebyråbarometrar 2024 - 2006

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
grafer
excel
arkiv
logga ut