Captivate

Captivate är en kreativ fullservicemediebyrå med målet att driva tillväxt och ökat varumärkesvärde för ditt företag. Vårt arbete grundar sig i insikter kring varumärket, marknaden och målgruppen vilket kombineras med en förmåga att fånga och skapa intresse för din produkt. Vi utmanar de existerande mediebyråerna på marknaden genom att göra saker annorlunda, vår utgångspunkt är att alltid både försöka göra mer och samtidigt ge våra kunder full uppmärksamhet.

Genom att skapa ett mervärde i den taktiska implementeringen resulterar detta i effektiva medieinvesteringar för dig som kund, alltid med ett långsiktigt och proaktivt förhållningssätt.
Tack vare vår mångåriga erfarenhet lyckas vi ta vara på och fånga de möjligheter som uppkommer utifrån marknadssituationen, relationen med medieägarna och våra annonsörers marknadsposition. Med ett brett nätverk bestående av marknadens vassaste specialister kan vi anpassa vårt erbjudande efter just dina behov och skapa effekt.

Vi hörs!

 

Captivate is a creative full-service media agency aiming to acquire growth for your business and increasing your brand value. Our work is based on insights from your specific business, market and target group combined with an ability to capture and create real interest in your product.
We challenge the existing media agencies by doing things differently, starting with always trying to do more and giving our clients full attention. By creating added value through tactical implementation, this results in more effective media investments for you as a client.
Thanks to our solid and long business experience and our close relationship with media vendors we manage to successfully seize the opportunities emerging from the current market situation, always with a proactive and long-term focus.
With a broad network of sharp specialists who know the market we can adapt our business offer and align it with your specific needs. This makes it relevant, effective, and impactful.

Look forward to hearing from you!

Webbadress

www.captivatemedia.se

Adress

Captivate AB
Virkesvägen 5E
120 78 Stockholm

Kontaktpersoner

Daniel Nellhard
E-post: daniel@captivatemedia.se
Mobilnummer: 070 488 67 23

Peter Pettersson
E-post: peter@captivatemedia.se
Mobilnummer: 070 034 01 30

Mikael Sundlin
E-post: mikael@captivatemedia.se
Mobilnummer: 079 203 30 01

Sigrid Thomas Lyri
E-post: sigrid@captivatemedia.se
Mobilnummer: 076 212 12 95