Carat

Webbadress

www.carat.com

Adress

Carat Göteborg
Besöksadress: Spannmålsgatan 19
Postadress: Box 318
401 25 GÖTEBORG
Växel: 031-743 05 00
Kontaktperson: Linda Olsson
e-post: linda.olsson@carat.com
Direkt: 031-743 05 17
Mobil: 070-858 51 14

Carat Stockholm
Besöksadress: Åsögatan 108, plan 8
Postadress: Box 4125
102 63 STOCKHOLM
Växel: 08-698 68 00
Kontaktperson: Nike Carlstoft
e-post: nike.carlstoft@carat.com


KURSSTART 17:E FEBRUARI
Affärstänk för byråexperter
En kurs för dig på byrå som vill fördjupa din strategiska förståelse av marknadsföring och försäljning. Under ledning av Erik Modig.
Läs mer