Rocket Agency

Rocket Agency är fullservicebyrån som bänder tid och rum. Som tar er genom stoftet och ut i det okända, där vi hör hemma. En nödraket på festen. Men utan en booster rocket kan inte en farkost lyfta.

Så tillsammans med våra vänner bollar vi tankar, skapar och driver igenom koncept och ser till att vi når lyckade resultat ihop. Vi formar vi allt från idé, kampanjplanering, design, medieköp och sociala medier till analys och rapportering. Samarbete, transparens och mod är grundpelare vi stöttar oss emot under färden.

Vi gillar att sikta högt, arbeta i tajta team för en lyckad resa och nå våra gemensamma mål. Välkommen till Rocket Agency! 

Webbadress

www.rocketagency.se

Adress

Rocket Agency Jönköping 
Besöks- & postadress:
GRO 36
Huskvarnavägen 82,
55466 Jönköping
Kontaktperson: Sarah Sinclair
Mobilnr: 0704-103311
 
Rocket Agency Stockholm 
Besöks- & postadress:
Luntmakargatan 54,
113 58 Stockholm
Kontaktperson: Robin Thyselius
Mobilnr: 0704-153499