Starcom

Starcom har sedan starten haft en unik kreativ position på den svenska marknaden. Vi har alltid strävat efter att hitta lösningar som skiljer sig från mängden. Nyckeln är att förstå hur konsumenterna beter sig, och därigenom kunna bidra med värde i deras liv. Detta har utvecklats till en process där vi alltid ser till att skapa en upplevelse för konsumenterna. Alla vet idag att det inte räcker med vanlig reklam för att nå ut. Eller snarare in. På global nivå kallar vi oss ”The human experience company” och det är exakt så vi har byggt Starcom i Sverige sedan starten. Nämligen att skapa starka varumärkesupplevelser som bygger på mänskliga insikter. Att tillföra och inte störa.

Webbadress

www.starcom.se

Adress

Starcom Malmö
Besöks- & postadress:
Östra Kanalgatan 6
211 41 Malmö
Växel: 040-660 13 80
Kontaktperson: Charlotte Almlöf
e-post: charlotte.almlof@starcom.se
Direkt: 040-660 13 95

Starcom Stockholm
Besöksadress: Kapellgränd 7
Postadress: Box 21007
116 25 STOCKHOLM
Växel: 08-562 666 00
Kontaktperson: Linda Palmgren
e-post: linda.palmgren@starcomww.com