Zenith

Vi vet hur viktig investeringen är som våra kunder gör inom reklam och kommunikation och vi anser att den bör ge en kvantitativ avkastning. Vårt fokus på ROI betyder att vi hjälper kunder att nå sina affärsmål genom att vi lägger störst vikt vid att nå ett önskat slutresultat snarare än att bara titta på medierelaterade resultat. Detta innebär även att vi hittar de mest kreativa och effektiva vägarna för att nå och engagera konsumenter. Med så många tillgängliga kommunikationskanaler på marknaden så arbetar vi alltid med att kombinera innovation och fantasi med mätbarhet och utvärdering.

Webbadress

www.zenithmedia.se

Adress

Besöksadress: Kapellgränd 7
100 31 Stockholm
Växel: 08-562 668 50
Kontaktperson: Göran af Klercker
e-post: goran.afklercker@publicismedia.com


Media Audit Guide
Utgiven av Sveriges Annonsörer i samförstånd med Sveriges Mediebyråer
För att ge extra fokus och belysa frågor som handlar om auditörena har Sveriges Annonsörer satt ihop en kort och enkel guide som förklarar hur en auditör bör vara sammansatt. Vad som krävs av dem, samt vilka metoder, processer och datakällor som behövs för att de ska kunna utöva sina tjänster. Sveriges Annonsörer har skrivit guiden i enlighet med riktlinjer från WFA, World Federation of Advertisers (WFA) och i samförstånd med oss på Sveriges Mediebyråer.
Läs mer
KURSSTART 17:E FEBRUARI
Affärstänk för byråexperter
En kurs för dig på byrå som vill fördjupa din strategiska förståelse av marknadsföring och försäljning. Under ledning av Erik Modig.
Läs mer