Zenith

Vi vet hur viktig investeringen är som våra kunder gör inom reklam och kommunikation och vi anser att den bör ge en kvantitativ avkastning. Vårt fokus på ROI betyder att vi hjälper kunder att nå sina affärsmål genom att vi lägger störst vikt vid att nå ett önskat slutresultat snarare än att bara titta på medierelaterade resultat. Detta innebär även att vi hittar de mest kreativa och effektiva vägarna för att nå och engagera konsumenter. Med så många tillgängliga kommunikationskanaler på marknaden så arbetar vi alltid med att kombinera innovation och fantasi med mätbarhet och utvärdering.

Webbadress

www.zenithmedia.se

Adress

Besöksadress: Kapellgränd 7
100 31 Stockholm
Växel: 08-562 668 50
Kontaktperson: Göran af Klercker
e-post: goran.afklercker@publicismedia.com


VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer