Zenith

Vi vet hur viktig investeringen är som våra kunder gör inom reklam och kommunikation och vi anser att den bör ge en kvantitativ avkastning. Vårt fokus på ROI betyder att vi hjälper kunder att nå sina affärsmål genom att vi lägger störst vikt vid att nå ett önskat slutresultat snarare än att bara titta på medierelaterade resultat. Detta innebär även att vi hittar de mest kreativa och effektiva vägarna för att nå och engagera konsumenter. Med så många tillgängliga kommunikationskanaler på marknaden så arbetar vi alltid med att kombinera innovation och fantasi med mätbarhet och utvärdering.

Webbadress

www.zenithmedia.se

Adress

Besöksadress: Kapellgränd 7
100 31 Stockholm
Växel: 08-562 668 50
Kontaktperson: Göran af Klercker
e-post: goran.afklercker@publicismedia.com