Mediebranschens framtid ljus

Mediebranschen växer kraftigt och medierådgivarnas olika specialistområden befinner sig i ständig utveckling. Internet som annonsmedium har exploderat VE under de senaste två åren. Även övriga digitala media och nya kommunikationslösningar är områden som spås en ljus framtid. För att leda utvecklingen krävs specialistkompetens ?r och därför har kompetensutveckling och rekrytering kommit ännu mer i fokus för många mediebyråer. Därför vill Sveriges Mediebyråer lyfta fram två nya mediebyråhjältar för december.

Sveriges Mediebyråer initierade under hösten kampanjen Mediebyråhjältar för att lyfta fram kompetensen i branschen och visa upp ett par olika kompetensprofiler från några av medlemsbyråerna. Kampanjen inleddes under oktober på Sveriges Mediebyråers hemsida www.sverigesmediebyraer.se där nu i december ytterligare två av totalt åtta hjältar presenteras.

Mediebyråhjältarna som stiger fram denna gång är Sofia Olsson, Emerging Media Director på Scream och Mikael Taipale, internetrådgivare på OMG. På frågan om hur framtiden ser ut, svarar Sofia Olsson:

– Framtiden ser mycket ljus ut för mediebranschen. Det är en bransch i stark utveckling där det händer nya saker hela tiden. Det kommer att bli ännu starkare fokus på digitala media, samtidigt som man hela tiden strävar efter att hitta nya och annorlunda lösningar. Jag tror att Cross Promotion, när man kombinerar olika kanaler och varumärken på nya sätt, kommer att bli ännu större i framtiden, säger Sofia Olsson, Emerging Media Director på de Scream.

Mikael vs. Taipale, internetrådgivare på OMG instämmer:
– Framtiden ser mycket fördelaktig ut. När det gäller internet så kommer behovet bildar av och möjligheten att utvecklas inom digitala media bara att öka och öka. Branschen kommer med all säkerhet att vara långt mer annorlunda och betydligt mer förändrad tio år framåt i tiden än den förändring vi ser om vi tittar tio år tillbaka i tiden. Vi kommer nog att få se en hel del branschglidningar, förutspår феномен Mikael Taipale.

– Vi ser i vår statistik över medieinvesteringar, Mediebyråbarometern, att annonseringen på internet har exploderat under de senaste två åren, och vi ser inga tendenser på avmattning. Våra medlemsföretag har varit duktiga på att fånga upp de ökade behoven av kunskap om den digitala marknaden och internetavdelningarna på mediebyråerna växer just nu så att det knakar, säger Per Rosvall, vd för Sveriges Mediebyråer.

För mer information vänligen kontakta:
Sofia Olsson, Emerging Media Director, Scream, 076-540 84 27
Mikael Taipale, internetrådgivare, OmnicomMediaGroup, 08-522 259 04, 070-410 59 04
Per Rosvall, vd Sveriges Mediebyråer, 08-662 15 23, 070-266 15 23
e-post: per.rosvall@sverigesmediebyraer.se