Sveriges Mediebyråers nya styrelse

Vid Sveriges Mediebyråers årsmöte 2016 valdes följande styrelse:

Ordförande
Urban Hilding, IUM

StyrelseledamöterHans Burbidge, GroupM
Nike Carlstoft, Carat
Jonas Dahlquist, Starcom
Fredrik Eriksson, OMD
Malin Johansson, Tre Kronor Media
Sofie Westerstrand, Scream Mediabyrå

Suppleanter
Peter Arnesson, Bizkit Havas
Joachim Nordlind, Mediacom

VD för Sveriges Mediebyråer är Staffan Slörner.

För mer information, vänligen kontakta:

Urban Hilding, ordförande Sveriges Mediebyråer Tel: 08-563 014 04 E-post: urban.hilding@ium.se

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer Tel: 070-750 77 11 E-post: staffan.slorner@sverigesmediebyraer.se