Sveriges Mediebyråers nya styrelse

Vid Sveriges Mediebyråers årsmöte 2016 valdes följande styrelse:

Ordförande
Urban Hilding, IUM

StyrelseledamöterHans Burbidge, GroupM
Nike Carlstoft, Carat
Jonas Dahlquist, Starcom
Fredrik Eriksson, OMD
Malin Johansson, Tre Kronor Media
Sofie Westerstrand, Scream Mediabyrå

Suppleanter
Peter Arnesson, Bizkit Havas
Joachim Nordlind, Mediacom

VD för Sveriges Mediebyråer är Staffan Slörner.

För mer information, vänligen kontakta:

Urban Hilding, ordförande Sveriges Mediebyråer Tel: 08-563 014 04 E-post: urban.hilding@ium.se

Staffan Slörner, vd Sveriges Mediebyråer Tel: 070-750 77 11 E-post: staffan.slorner@sverigesmediebyraer.se

VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer