Teckna abonnemang

Fyll i dina fakturauppgifter

En användare 1.880 kr / månad (exkl moms). Faktureras årsvis vid tecknande
Flera användare 3.760 kr / månad (exkl moms). Faktureras årsvis vid tecknande
Enskilt bolag 500 kr / månad (exkl moms). Faktureras årsvis vid tecknande
Mediebyrågrupp 750 kr / månad (exkl moms). Faktureras årsvis vid tecknande
VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer