dentsu X

dentsu X skapar integrerade upplevelser via media, content, data och teknologi, som realiserar livstids kundvärde.

Webbadress

www.dxglobal.com

Adress

dentsu x Stockholm
Åsögatan 108, plan 8, 118 29 Stockholm
Växel: 08-640 33 20
Kontaktperson: Andreas Monberg
e-post: andreas.monberg@dxglobal.com

dentsu x Göteborg
Spannmålsgatan 19, plan 9, 411 05 Göteborg
Växel: 08-640 33 20
Kontaktperson: Andreas Monberg
e-post: andreas.monberg@dxglobal.com


VAR EN DEL AV FÖRÄNDRINGEN
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering
Måndag 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningn går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.
Läs mer