dentsu X

dentsu X skapar integrerade upplevelser via media, content, data och teknologi, som realiserar livstids kundvärde.

Webbadress

www.dxglobal.com

Adress

dentsu x Stockholm
Åsögatan 108, plan 8, 118 29 Stockholm
Växel: 08-640 33 20
Kontaktperson: Andreas Monberg
e-post: andreas.monberg@dxglobal.com

dentsu x Göteborg
Spannmålsgatan 19, plan 9, 411 05 Göteborg
Växel: 08-640 33 20
Kontaktperson: Andreas Monberg
e-post: andreas.monberg@dxglobal.com