om oss

36 medlemsbyråer.
865 personmedlemmar.
14 miljarder att investera i kommunikation.

Föreningen idag.

I dagsläget har föreningen Sveriges Mediebyråer ca 860 personmedlemmar fördelade på 36 mediebyråer, som idag hanterar ca 14 miljarder kronor i kommunikationsinvesteringar åt sina uppdragsgivare.

Styrelsen

Ordförande 
Benjamin Holmfred, Magna Mediabrands

Styrelseledamöter 
Johanna Alanko, AdOn
Jessica Larsson, Dentsu

Emma Thorp, Publicis Media Groupe
Jenny Leeb, Bizkit Havas

Fredrik Eriksson, OMG
Ragnar Tingström, Scream
Therese Andersson, HowCom

Valberedning
Daniel Eriksson, AdOn
Nike Carlstoft, Dentsu
Urban Hilding, Hear Mediebyrå

Viktiga länkar

Joint Industry Committees

Rekommendationer för samarbete mellan annonsörer och mediebyråer

Pitchrekommendationer

Våra stadgar

Bli medlem


Ansökan om medlemskap görs skriftligen, via mail, och skickas till
info@sverigesmediebyraer.se. Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av:

  • Byråns verksamhet utifrån föreningens stadgar vad avser transparens och oberoende i både kanal och ägande.
  • Vilka verktyg och system för analys, köp och uppföljning inom olika medieslag som byrån använder sig av.
  • Vilka medier som byrån för kunds räkning haft transaktion med de senaste sex månaderna.

Medlemskap beslutas av styrelsen och styrelsen är inte skyldig att motivera sitt beslut.

Vad är det? Föreningen Sveriges Mediebyråer är en ideell förening vars syfte är att tillvara ta sina medlemmars (mediebyråernas) intresse, genom att konkurrensneutralt främja mediebyråbranschens utveckling avseende kompetens, affärsmöjligheter, identitet och etik.

Varför gör vi detta? Sveriges Mediebyråer organiserar sig för att vi vill förstärka och tydliggöra vårt erbjudande till våra uppdragsgivare och kommunikationsmarknadens övriga aktörer.

Vi vill också skapa en starkare branschorganisation och en tydlig företrädare för våra medlemsbyråer.

Hur? Föreningen skall genom att främja intern och extern debatt om marknadskommunikationens villkor, samt genom att göra gemensam sak med andra branschaktörer i generella frågor, stimulera mediebyråbranschens egenutveckling.

Detta sker bl a genom att aktivt deltaga i utvecklingen av media, mätmetoder, undersökningar och etiska grunder för medierådgivningsarbetet.

Genom att årligen genomföra mediebranschens eget forum, StockholmMediaWeek, samt tävlingen StockholmMediaAward (som belönar och uppmärksammar branschens främsta aktörer) skapar vi en publik plattform för vår egen bransch.

Vilka? Till medlem i föreningen kan antas den juridiska person som har som sin huvudsakliga verksamhet att objektivt ge råd kring, planera och hantera transaktioner av medie- och kommunikationsaktiviteter inom alla huvudmediekanaler (såsom tv, radio, dag-/ kvällspress, magasin, online, utomhus, bio etc) åt annonsör utan egen position, ägande eller säljuppdrag i aktuell kommunikationskanal.